Simović: Stvorili smo uslove da Bjelasica Rada radi

Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja mr Milutin Simović potpisao je danas u Bijelom Polju ugovor o koncesiji za korišćenje mineralne vode sa izvorišta Čeoče, sa koncesionarom „Water Group“ d.o.o, kompanijom iz Kolašina.

Objavljeno: 11. 05. 2018 - 13:30

Kompanija Water Group koja već u vlasništvu ima fabriku vode “Suza”, kupila je nedavno bjelopoljsku fabriku Bjelasica Rada koja je bila u stečaju, po cijeni od više od million eura. Uz investiciju u iznosu od tri miliona eura pokrenuće proizvodnju u ovoj fabrici već početkom novembra, i obezbijediti prvih novih radnih mjesta, a u narednim mjesecima i ostale do garantovanih 60.

Simović je izrazio zadovoljstvo zbog prilike da danas saopšti da su stvorene pretpostavke za novi početak proizvodnje u fabrici Bjelasica Rada.

“Ono što smo iz Vlade kazali da ćemo uraditi, uradili smo. Kazali smo da ćemo stvoriti pretpostavke za pokretanje proizvodnje, da ćemo stvoriti uslove da se ispoštuju sve zaostale obaveze prema ranijim radnicima, da ćemo stvoriti pretpostavke za nova zapošljavanja i razvoj, kako Bijelog Polja, tako i sjevera, i ukupne crnogorske ekonomije. Stvorili smo pretpostavke za novi početak, stvaranje nove dodate vrijednosti i nova radna mjesta”, poručio je Simović.

On je kazao da su svi uključeni u process, koji je trajao od maja prošle godine, kada je uveden stečaj, uradili svoj dio posla.

“Vlada je kreirala ambijent i sprovela aktivnosti koje su dovele do današnjeg rezultata. Lokalna samouprava pokazala je angažovan odnos prema potrebi građana i lokalne ekonomije da ova fabrika počne da radi. Inevesticiona zajednica imala je priliku da kroz transparentan načn, putem tendera, pokaže zainteresovanost u otvorenoj tržišnoj utakmici, kako bi došli do toga da sada možemo reći da ovih dana počinje rekonstrukcija fabrike, a da u novembru imamo prve litre mineralne vode “Rada”, našeg prepoznatljivog brenda”, istakao je Simović.

On je izrazio zadovoljstvo što će Crna Gora u narednim godinama imati veću paletu proizvoda u dijelu flaširane vode, veću dodatu vrijednost, potrebnu ekonomiji i Bijelog Polja i Crne Gore.

Posebno zadovoljstvo Simović je izrazio zbog činjenice da su stvorene pretpostavke da se valorizuje izvorište Čeoče, kao prirodni resurs, prepoznatljiv po izdašnosti i kvalitetu vode.

“Zadovoljan sam i što ćemo sa realizacijom ovog ugovora biti u prilici da napravimo supstituciju vode iz uvoza, i ne samo to, već da stvorimo značajne količine vode za izvoz na regionalna i šira tržišta”, dodao je Simović.

Prema njgovim riječima važan razlog za zadovoljstvo je otvaranje značajnog broja radnih mjesta u Bjelasici Radi, ne samo u proizvodnji, već i u dijelu distribucije.

On je pdosjetio da je tokom posjete fabrici, krajem marta prošle godine, razgovarao sa radnicima i najavio da će se posebno posvetiti rješavanju problema zaostalih obaveza prema njima.

“I ovih dana sam razgovarao sa radnicima koji su ranije bili upošljeni u fabrici. Dogovorili smo da će im iz stečajne mase biti izmiren cjelokupan iznos dugovanja, povezan radni staž u punom iznosu, kao i obezbijeđen određen iznos za otpremnine”, zaključio je Simović.