U srijedu počinje prijavljivanje na IPARD poziv za podršku preradi

Mala i srednja preduzeća iz sektora poljoprivrede od srijede, 16.maja, mogu se prijavljivati na  IPARD javni poziv za dodjelu bespovratne podrške preradi, kroz koji će zainteresovani moći konkurisati sa projektima vrijednosti od 40.000€ do 1.500.000€, i ostvariti bespovratnu podršku do 50%.

Objavljeno: 13. 05. 2018 - 12:50

Preduzećima u sektoru poljoprivrede kroz ovaj poziv na raspolaganju je ukupno 17 miliona eura bespovratne podrške za investicije kojima će unaprijediti proizvodnju i poboljšati standarde u proizvodnji hrane, i time postati konkuretniji na putu ka EU tržištu.

Podržava se izgradnja novih objekata i pogona, nabavka proizvodne opreme, investicije u postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, uvođenje sistema bezbjednosti hrane i upravljanje kvalitetom proizvoda. Dodatna sredstva podrške od 10% mogu se dobiti za dio troškova koji se odnose na upravljanje otpadom, nusproizvodima, zatim prečišćavanje otpadnih voda i iskorišćavanje otpada.

Predstavnici Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja su tokom prethodne sedmice imali intenzivnu terensku info – kampanju kroz koju su održali prezentacije javnoj poziva potencijalnim aplikantima širom Crne Gore. Nakon prezentacija koje su održane u velikom broju opština, za proizvođače u centralnom, primorskom i većem dijelu sjevera, u ponedjeljak će biti održana i prezentacija u Bijelom Polju i Beranama.

Prerađivači koji su prisustvovali prezentacijama upoznati su sa mogućnostima podrške koju mogu ostvariti kroz javni poziv, detaljno su im pojašnjeni uslovi koje treba da ispune i procedure prikupljanja dokumentacije i prijavljivanja, kako bi uspješno aplicirali za sredstva podrške.

Svi potrebni obrasci vezani za apliciranje na poziv mogu se preuzeti sa internet stranici Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, kao i internet stranice koja je uspostavljena posebno za IPARD program – www.ipard.gov.me. Obrasci se mogu preuzeti i u kancelarijama Odjeljenja za savjetodavne poslove u oblasti stočarstva i u biljnoj proizvodnji.

Zahtjev za dodjelu podrške po IPARD javnom pozivu podnosi se od 16. maja do 16. jula 2018. godine.

U toku je i prvi IPARD javni poziv za podršku primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, koji je objavljen 26. februara, a na koji se zainteresovani poljoprivredni proizvođači mogu prijaviti do 15. maja.  

Prezentacija IPARD javnog poziva za preradu u Bijelom Polju i Beranama

Poljoprivredni proizvođači sa područja Bijelog Polja i Berana, kao i okolnih manjih opština na sjeveru biće u prilici da se u ponedjeljak, 14. maja detaljnije upoznaju sa mogućnostima podrške koju mogu ostvariti kroz javni poziv za dodjelu podrške investicijama u preradu i marketing poljoprivrednih proizvoda, kroz IPARD program.

Prezentacije će se održati:

Opština Bijelo Polje, u skupštinskoj sali Opštine, sa početkom u 10:00h;
Opština Berane, u skupštinskoj sali Opštine, sa početkom u 15:00h.

Predstavnici Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja proizvođače i zainteresovane strane upoznaće sa IPARD javnim pozivom za preradu, kriterijumima koje moraju da ispune, investicijama koje su im dostupne, kao i procedurama prijavljivanja, prikupljanja dokumentacije i načinom podnošenja zahtjeva.