Prošle godine Crna Gora dobila 18 doktora nauka

U Crnoj Gori zvanje doktora nauka u 2017. godini steklo je 18 lica, što je za 10 manje u odnosu na 2016. godinu. Od navedenog broja doktora nauka, muškog pola je 10 a ženskog osam, pokazuju zvanični podaci MONSTAT-a.

Objavljeno: 17. 05. 2018 - 10:01

U toku 2017. godine, na visokoškolskim ustanovama u Crnoj Gori 1.993 studenta su završila postdiplomske i doktorske studije. Postdiplomske studije završilo je 1.975 studenata i to: specijalističke studije 1.812 ili 91,7%, magistarske studije 163 ili 8,3%.

Od navedenog broja studenata muškog pola je 40,1% (792) a ženskog 59,9% (1 183). Povećanje broja studenata koji su završili specijalističke studije u odnosu na prethodnu godinu je 5,6%.

„Od ukupnog broja studenata koji su završili specijalističke studije, na javnim visokoškolskim ustanovama završilo je 1.390 ili 76,7%, a na privatnim visokoškolskim ustanovama 422 ili 23,3%. Magistarske studije završilo je 163 studenta što je za 14,2% manje od 2016. godine“, kažu iz MONSTAT-a.

Od ukupnog broja studenata koji su završili magistarske studije, na javnim visokoškolskim ustanovama završilo je 129 ili 79,1%, a na privatnim visokoškolskim ustanovama 34 ili 20,9% studenata. Magistarske studije završilo je 56,4% (92) studenata ženskog, a 43,6% (71) muškog pola.