Podrška malim i srednjim preduzećima iz EU fondova

Preduzećima u Crnoj Gori je sticanje novih vještina i znanja, ali i pristup finansijama, omogućen kroz različite programe EU podrške, a jedan od njih je i projekat Erasmus za mlade preduzetnike koji će biti predstavljen sjutra, kazao je generalni direktor Direktorata za investicije, razvoj malih i srednjih preduzeća i upravljanje EU fondovima Radosav Babić.

Objavljeno: 17. 05. 2018 - 13:45

Ministarstvo ekonomije, u sklopu projekta Enterprise Europe Network, Scale.up, i u saradnji sa Business Start Up Centrom Bar, organizuje radionicu "Preduzetništvo i inovacije za rast", koja će se održati sjutra, sa početkom u devet sati, u EU Info Centru u Podgorici.

 

"Istraživanj a pokazuju da su preduzećima u Crnoj Gori koja žele da rastu i da se dalje razvijaju neophodne nove vještine i nova znanje, kao i pristup finansijama. Na radionici će biti predstavljen program namijenjen potencijalnim i postojećim preduzetnicima, koji posluju ne duže od tri godine, da iskoriste šansu za odlazak na praktičnu obuku u neku od renomiranih inostranih kompanija", kazao je Babić Dnevnim novinama.

 

On je objasnio da se dio troškova boravka i stručnog usavršavanja u inostranstvu pokriva iz budžeta projekta i pozvao sva zainteresovana preduzeća da prisustvuju radionici na kojoj će dobiti sve potrebne informacije o programu i pripremi projektne aplikacije.

 

Prema njegovim riječima, u prethodnom periodu održan je veliki broj info dana i radionica na temu projektnih aplikacij a u okviru programa Horizon 2020, koji je usmjeren na izvrsnost u istraživanju i inovacijama, na rješavanje društvenih izazova i povećanje konkurentnosti industrije sa posebnim akcentom na sektor malih i srednjih preduzeća.