Specijalci spremni da odgovore svim izazovima

Specijalna antiteroristička jedinica (SAJ) je danas, u susret 21. maju – Danu nezavisnosti, izvela taktičko – pokaznu vježbu u policijskom kampu Zlatica u Podgorici. Ovom vježbom specijalci su još jednom pokazali izuzetan stepen obučenosti i koordinacije, a samim tim i spremnost da odgovore svim izazovima.

Objavljeno: 17. 05. 2018 - 15:19

Taktičko – pokaznoj vježbi prisustvovao je vd direktor Uprave policije MUP-a Vesko Damjanović sa pomoćnicima direktora i saradnicima, sekretarka MUP-a Vesna Brajović, direktor Direktorata za poslove nadzora MUP-a Danilo Ćupić, direktor Direktorata za strateško – razvojne poslove MUP-a Safet Korać, prethodni komandanti SAJ-a i jedan broj kolega iz policije i drugih državnih organa.

saj-pokazna-vjezba-8

VD komandant SAJ-a Mirko Banović kazao je da je Specijalna antiteroristička jedinica uvijek bila i da će i ubuduće biti na braniku otadžbine, kao najelitnija jedinica koja obavlja najsloženije i najrizičnije zadatke, a koja pritom štiti državni poredak i služi svim građanima Crne Gore. VD direktor Uprave policije Vesko Damjanović rekao je da je ovom vježbom Specijalna antiteroristička jedinica još jednom pokazala osposobljenost i spremnost da profesionalno i uspješno odgovori zadacima, izazovima i bezbjednosnim rizicima, te da je timsko i zajedničko djelovanje svih policijskih organizacionih jedinica pravi način za očuvanje stabilnog bezbjednosnog ambijenta.

saj-pokazna-vjezba-7

Tokom današnje pokazne vježbe pripadnici SAJ-a su pokazali izuzetnu fizičku spremnost, koordinaciju, obučenost i vještine u više situacija, među kojima su bliska borba uz primjenu borilačkih vještina, napadi na oteto putničko vozilo i autobus i lišavanje slobode više lica, savlađivanje diverzantskih prepreka, napad na zaposjednuti objekat i oslobađanje talaca, rješavanje talačke situacije ispred objekta i upad alpinističkog tima u zaposjednuti objekat.

saj-pokazna-vjezba-4

Današnji događaj svečanim su učinili izvođenje državne himne od strane solistkinje Milene Janković i nastup KUD „Njegoš“ iz Cetinja. 

saj-pokazna-vjezba-3