Simović: Da slavimo i štitimo pčelu

Izražavajući zabrinutost povodom ugroženosti pčelinjih zajednica, a imajući u vidu njihov presudan značaj za održivu poljoprivredu, sigurnost u hrani i ishrani, kao i očuvanje životne sredine, visoki predstavnici Vlada 20 zemalja svijeta, među kojima i Crna Gora, saglasili su se danas, na skupu održanom na Brdu kod Kranja u Sloveniji, da je potrebna hitna, sveobuhvatna i efikasna zajednička reakcija u cilju zaštite pčele.

Objavljeno: 19. 05. 2018 - 14:40

Spremnost na zajedničku akciju i tješnju saradnju, na svim nivoima, između zemalja i relevantnih međunarodnih organizacija, formalizovana je zajedničkom Deklaracijom koja je danas usvojena na ministarskoj konferenciji održanoj povodom prvog obilježavanja Svjetskog dana pčela – 20. maja. Crnu Goru predstavljao je potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja mr Milutin Simović.

Podsjećamo da je inicijativa prema Ujedinjenim nacijama da se uspostavi Svjetski dan pčela i da se obilježava 20. maja potekla je od Slovenije. Crna Gora je bila jedna od prvih zemalja koje su podržale ovu inicijativu, a koja je usvojena krajem prošle godine na Generalnoj skupštini UN u Njujorku.

Skup je pozdravio premijer Republike Slovenije gospodin Miro Cerar.

Potpredsjednik Vlade Republike Slovenije i ministar poljoprivrede, šumarstva i hrane Dejan Židan izrazio uvjerenje da će skup povodom dana posvećenog pčelama u kontinuitetu podsjećati čovječanstvo na važnu ulogu pčela za opstanak planete, ali i upozoravati na akitivnosti koje su doprinijele da se broj pčela širom planete smanjuje. On je podsjetio na niz faktora koji dovode do ugroženosti pčela i drugih oprašivača, među kojima su ljudska aktivnost u upravljanju prirodom, intenzivna poljoprivredna proizvodnja, prekomjerna i nepravilna upotreba pesticida, klimatske promjene i drugi.

Govoreći na skupu potpredsjednik Vlade Crne Gore mr Milutin Simović čestitao je Vladi Slovenije na snažnoj inicijativi koja za rezultat ima današnji skup, ističući da je Crna Gora od početka dala podršku za njenu realizaciju, te da se raduje zajedničkom uspjehu.

simovic-miro-cerar-foto-1

Simović: Da slavimo i štitimo pčelu

“Danas slavimo pčelu, pčelinju zajednicu, ali zajedno šaljemo i opomenu. Važna je poruka zajedništva, da moramo zajedno slaviti, ali i poslati globalnu opomenu. Uvijek sam posmatrajući pčelinju zajednicu smatrao da je to idealno društvo organizovanosti i zajedništva. Posmatrajući kakva je to podjela rada, posmatrajući ulogu matice i radilica, i sve ono što čini tu zajednicu najorganizovanijim društvom na planeti, apsurd je što takvu organizovanu zajednicu svi zajedno moramo da čuvamo od druge – ljudske zajednice. Utoliko je više i obaveza svih nas da ukažemo da moramo uspostaviti ravnotežu u funkcionisanju ljudske zajednice. Moramo koristiti prirodu, ali je ne smijemo ugrožavati, upravo zbog interesa, potrebe i perspektive ljudske zajednice”, kazao je Simović.

Da bi ljudska zajednica imala perspektivu, kako je rekao Simović, danas iz Ljubljanje šalje se poruka: Moramo sačuvati pčelinju zajednicu da bi bilo manje gladi na planeti, manje siromaštva, da bi sačuvali život na selu i osjetljivu ruralnu zajednicu, da bi imali više radnih mjesta i da bi postojeća sačuvali, jer 2 milijarde ljudi na zemaljskoj kugli živi i stvara egzistenciju u sektoru poljoprivrede”, kazao je potpredsjednik Simović.

On je kazao da se u Crnoj Gori veoma predano radi na unapređenju pčelarstva, da broj pčelinjih zajednica ima trend rasta i da posebno ohrabruje afinitet i ambicija koju za razvoj pčelarstva imaju mladi ljudi u Crnoj Gori. “Država, kreirajući brojne podsticajne mjere, pomaže sektoru pčelarstva. Posebnu pažnju posvećujemo edukaciji, jer za sve ove izazove znanje je presudno i uslov daljih iskoraka. Štitimo pčelinje zajednice od globalnih izazova, kakvi su bolesti. Pokušavamo da uredimo tržište meda i drugih pčelinjih proizvoda, jer ima dosta problema na tržištu - meda koji ne odgovara svojim kvalitetom i potrebama sigurnosti hrane”, kazao je Simović ističući da je zajednički izazov i zajednička obaveza da se na globalnom nivou uredi tržište meda.

U tom pravcu, prema riječima Simovića, treba postaviti dva kompatibilna cilja – ubrzavati trgovinu eliminisanjem barijera na graničnim prelazima, ali istovremeno pomoći jedni drugima da se sačuvaju naša tržišta od značajnih količina meda koji ne odgovara kvalitetom.

Prisutnima su se u uvodnom dijelu konferencije obratili i evropski komesar za životnu sredinu, ribarstvo i pomorstvo Karmenu Vela, generalni direktor Organizacije za hranu i poljoprivredu (FAO) Hoze Graciano Da Silva, zatim predsjednik slovenačkog udruženja pčelara Boštjan Noč i predsjednik Apimondije Phillip Mc Cabe.

S ciljem zaštite i podrške razvoju pčela i drugih polinatora, potpisnici deklaracije podržaće napore za povećanje diverziteta biljaka, odnosno količine hrane za pčele, edukaciju pčelara i razmjenu iskustava i dobre pčelarske prakse, prenos znanja i iskustva između zemalja u cilju jačanja zajedničke brige i aktivnosti u cilju postizanja boljih rezultata na planu zaštite pčela, održivog pčelarstva i poljoprivrede, zaštite prirodnih resursa i okoline, kao i sigurnosti hrane i iskorjenjivanja gladi u svijetu. Naglasili su ulogu istraživanja i obezbjeđivanja adekvatne dijagnostike bolesti pčela. Podržaće i sprovođenje mjera za smanjenje uticaja klimatskih promjena, i uopšte aktivnosti na informisanju i podizanju svijesti opšte javnosti o značaju i važnosti očuvanja pčela.

Ministarskoj komferenciji na Brdu kod Kranja prisustvovao je i amabasador Crne Gore u Sloveniji prof. dr Vujica Lazović.

simovic1

Bilateralni susreti

Susret Simovića sa evropskim komesarom za ribarstvo Karmenu Velom

Potpredsjednik Simović na marginama ministarske konferencije imao je susret sa evropskim komesarom za životnu sredinu, ribarstvo i pomorstvo Karmenu Velom (Karmenu Vella). Simović je istakao potrebu Crne Gore da razvija sektor ribarstva i informisao ga o aktivnostima i naporima koje Crna Gora ulaže u tom pravcu, posebno u dijelu usklađivanja sa politikom i standardima Zajedničke ribarske politike EU.

Simović je, između ostalog, naveo da je u pripremi nekoliko zakonskih rješenja koja će biti poslata EK na usagašavanje.

Komesar Vela je istakao da će on i njegove službe biti i dalje na raspolaganju Crnoj Gori za svaki oblik podrške, a sve sa ciljem da naša administracija uspješno usaglasi pravila i procedure sa evropskim.

simovic-karmenu-vela

Susret Simovića i Židana

Susret potpredsjednika Simovića sa ministrom poljoprivrede, šumarstva i prehrane Slovenije Dejanom Židanom, bio je prilika i da se razgovara o zajedničkim aktivnostima dvije zemlje, definisanim memorandumom i akcionim planom o saradnji.

Gospodin Židan je i ovom prilikom istakao da će Slovenija i dalje pomagati Crnoj Gori na putu u EU, kroz ekspertsku i druge oblike podrške.