Odbijanje KAP-a povećalo bi račune za struju

Kompanija Uniprom, koja od sredine 2014. upravlja Kombinatom aluminijuma, prošle godine je podnijela zahtjev za utvrđivanje statusa zatvorenog distributivnog sistema električne energije preko koje industrijska zona KAP-a dobija struju, saopšteno je iz Regulatorne agencije za energetiku RAE. U slučaju da RAE odbije zahtjev Uniproma, postoji opasnost da dođe do povećanja računa za struju.

Objavljeno: 23. 05. 2018 - 07:20

Iz RAE su Pobjedi saopštili da pored oslobađanja od obaveze pribavljanja licence, što je veoma zahtjevan postupak, utvrđivanje statusa zatvorenog sistema ima pozitivan uticaj i na sve korisnike distributivnog sistema.

“Naime, u slučaju da se zatvoreni sistem ne formira, vlasnik infrastrukture bi, u skladu sa Zakonom o energetici, bio dužan da distribuciji ponudi otkup te infrastrukture, što bi dovelo do povećanja tarifa za korišćenje distributivnog sistema, koje plaćaju svi kupci u Crnoj Gori”, kazali su iz RAE Pobjedi.

Predstavnici RAE kažu da se ovim zahtjevom traži da operator sistema bude posebna organizaciona cjelina ovog društva. Postupak po ovom zahtjevu je u toku rekli.

Iz RAE su naveli da je zatvoreni distributivni sistem novi institut, prvi put predviđen Zakonom o energetici iz 2016. godine, kojim je transponovana Direktiva Evropskog parlamenta i Savjeta, koja se odnosi na opšta pravila za interno tržište električne energije.

Oni dodaju da se utvrđivanje statusa zatvorenog distributivnog sistema vrši na zahtjev vlasnika distributivne infrastrukture, koja služi za distribuciju električne energije za geografski ograničene privredne, komercijalne sisteme ili sisteme zajedničkih usluga.

Po pravilu, operator zatvorenog distributivnog sistema snabdijeva korisnike sistema i sa njim zaključuje ugovor o snabdijevanju, s tim da svaki kupac u skladu sa opštim pravom utvrđenim zakonom može izabrati drugog snabdjevača električnom energijom.

RAE je prošle godine već radila jedan postupak utvrđivanja statusa zatvorenog distributivnog sistema.

“U junu prošle godine RAE je utvrdila status zatvorenog distributivnog sistema za distributivni sistem u vlasništvu PM Power, Tivat, preko kojeg se distribuira električna energija na području nautičko-turističkog kompleksa Porto Montenegro u Tivtu”, rekli su predstavnici RAE.