Objavljen Izvještaj o stanju tržišta usluga distribucije radio i televizijskih programa

Danas je Agencija za elektronske medije objavila Izvještaj o stanju tržišta usluga distribucije radio i televizijskih programa do krajnjih korisnika (stanje na 30.04.2018. godine). 

Objavljeno: 23. 05. 2018 - 13:47

Na dan 30. april 2018. godine, broj priključaka za distribuciju RTV programa putem različitih platformi sa uslovnim pristupom iznosi 203.849 i  za 4,65% je veći od broja domaćinstava u  Crnoj Gori, odnosno broj priključaka koji se odnose na fizička lica je za 1,52% veći od broja domaćinstava.

U poređenju sa brojem priključaka na kraju februara 2018.g., za period od dva mjeseca, broj korisnika pay-tv usluga je veći za 1.393 ili 0,69%.   

U osnovnom paketu korisnicima je dostupno, u prosjeku, 80 televizijskih kanala (najviše 202, a najmanje 13).

U posmatranom periodu prosječna cijena osnovnog paketa je iznosila 10,67€, dok u odnosu na ukupan broj prodatih osnovnih i dopunskih paketa, domaćinstvo koje koristi ovaj vid usluga, mjesečno u prosjeku, za njih izdvaja 11,56€.

Osam operatora koji u ponudi imaju dopunske pakete, u prosjeku nude 6 dodatnih paketa (najviše 10, najmanje 1). Prosječna cijena dopunskog paketa je 5,92€ (najviša 25,00€, najniža 2,00€).

U strukturi ponude dopunskih paketa najzastupljeniji su sportski i filmski sadržaji. Najprodavaniji dopunski paketi na teritoriji Crne Gore su HBO, PINK i ARENA.

Izvještaj je dostupan na veb sajtu Agencije www.ardcg.org.