Robna kuća pripala Podgorici

Glavni grad vlasnik je zemljišta i poslovne zgrade u Ulici slobode u kojoj je nekada poslovalo preduzeće ,,Robne kuće Beograd“, utvrđeno je presudom Osnovnog suda u Podgorici od 13. maja 2018. godine. Parnični postupak, kojim Glavni grad spori pravo svojine pomenutom beogradskom preduzeću pokrenut je prije više od 17 godina, od kada su presude više puta ukidane i vraćane na ponovno odlučivanje.

Objavljeno: 24. 05. 2018 - 07:14

Pravni zastupnik tužioca, advokat Milenko Raspopović, navodi za Pobjedu da očekuje da će presuda nakon odlučivanja Višeg suda biti potvrđena, budući da je u pomenutoj presudi Osnovni sud ispoštovao ukidne razloge iz prethodne presude Višeg suda.

- U presudi koju je donio sudija Rašović ispoštovani su ukidni razlozi iz presude Vi- šeg suda iz 2016. godine, kojim je ukinuta prvostepena presuda. Nedavnom presudom odbijen je tužbeni zahtjev zato što je nedostajala aktivna legitimacija, pa očekujem da će sljedeća presuda Višeg suda biti donijeta u ko rist Glavnog grada – kazao je Raspopović.

U obrazloženju presude od 13. maja navodi se da tuženi, ,,Robne kuće Beograd“, nijesu imale zakoniti osnov za sticanje prava svojine, te da su predmetne nepokretnosti nezakonito upisane na njihovo ime 1970. godine.

- Rješenje SO Titograd br.03- 379 od 18. 04. 1972. godine, kojim je odobrena izgradnja prilaznog puta, a po osnovu kojeg je tuženi upisan kao vlasnik predmetnog zemljišta, ne može predstavljati zakoniti osnov za sticanje prava svojine, niti nekog drugog prava. Takođe, tuženi kao pravno lice nije mogao steći pravo svojine na predmetnom zemljištu i zgradi ni održajem, budući da je članom 29. ranije važećeg Zakona o osnovnim svojinsko-pravnim odnosima, predviđeno da se sredstva u društvenoj svojini ne mogu sticati održajem – navodi se u obrazloženju presude u koju je Pobjeda imala uvid.

Kako se precizira u dokumentu, sporna nepokretnost je rješenjem Narodnog odbora Opštine Titograd (donijetim na sjednici 16. 04. 1957. godine) pravnom prethodniku tu- ženog, Trgovačkom preduzeću ,,NA - MA“, ustupljena na upravljanje bez naknade.

Opširnije u Pobjedi...