Vlada opozvala ambasadorku pri Svjetskoj trgovinskoj organizaciji

Vlada Crne Gore opozvala je danas ambasadorku Zoricu Marić Đorđević pri Svjetskoj trgovinskoj organizaciji (STO).

Objavljeno: 24. 05. 2018 - 18:58

"Da se Zorica Marić - Đorđević opozove sa dužnosti izvanredne i opunomoćene ambasadorke Crne Gore – stalne predstavnice pri Svjetskoj trgovinskoj organizaciji, na rezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Ženevi, zbog isteka mandata, piše u predlogu odluke.