Međunarodni naučno-istraživački kamp "Bolje sestre" od 29. do 31. maja

Međunarodni naučno-istraživački kamp pod nazivom “Karakterizacija inženjering karstnih vodonosnika” u organizaciji rudarsko- geološki fakultet Univerziteta u Beogradu, Građevinski fakultet Univerziteta CG, Zavod za Geološka istraživanja u CG i JP ‘’Regionalni vodovod Crnogorsko primorje’’ a pod pokroviteljstvom UNESCO-a održaće se u periodu od 27. maja do 5. juna 2018. godine.

Objavljeno: 25. 05. 2018 - 16:50

Imajući u vidu specifičnost i povezanost terena ovaj naučno istraživački kamp odvijaće se na teritorijama dvije države Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Studijska posjeta Crnoj Gori, između ostalog izvorištu Bolje Sestre i lokalitetu rijeke Spila u Risnu odvijaće se u periodu od 29. do 31. maja.

Grupa 30 eminentnih medjunarodnih eksperata iz oblasti karsta prilikom rada na mapiranju 150 najznačajnijih tačaka karsta u svetu, na mapu je uvrstila i Bolje sestre. Ovo izvorište snabdijeva čitavo Crnogorsko primorje visokokvalitetnom pitkom vodom klase A1 i zasluženo se nalazi na listi 150 najvažnijih kraških izvora sveta (WOKAM) kao dio svjetskog programa hidrogeološkog mapiranja i procjene (WHYMAP).

Stevanović: Izazovi zahvata voda u karstu – Bolje sestre uspešni inženjerski poduhvat

Rastvorljive karbonatne i evaporitske stijene koje poznajemo i izučavamo pod nazivom karst (krš) zauzimaju oko 15% površine Zemlje, što je i rezultat nedavno okončanog velikog medjunarodnog projekta WOKAM – Svjetska karsta karstnih izdani. Na području Mediteranskog basena gdje je zahvaljujući Jovanu Cvijiću (1895) i rodjena nauka o karstu – karstologija, prisustvo karbonatnih stijena je i značajno veće: u svim planinskim masivima Alpskog orogena (Dinaridi, Apenini, Karpati, Balkanidi, Pindi, Helenidi) ove stene su dominantne ili preovlađujuće u geološkoj građi. Crna Gora uz Kubu, Jamajku i nekoliko ostrvskih zemalja, spada u svjetske lidere po površini terena koje zahvataju karstifikovane stijene: preko 2/3 njene teritorije je pod karstom.

Tereni karsta se pored prirodnih ljepota i “dinamike” odlikuju i mnogim hidrološkim i hidrogeološkim specifičnostima. Dok na površini ovih terena često vlada potpuna oskudica u vodi, u dubini stenske mase mogu biti akumulirane izuzetno velike količine vode visokog kvaliteta. Korišćenje i kontrola ovih vodnih resursa za inženjere i stručnjake u oblasti vodoprivrede, predstavlja veliki izazov i često je potrebno osmisliti i izvesti veoma složena tehnička rješenja. Jedno od takvih je kaptaža na izvorištu Bolje sestre, koja danas obezbjeđuje pouzdano snabdijevanje vodom cjelokupnog Crnogorskog primorja i omogućila je njegov turistički i privredni razvoj. Vodozahvat ”Bolje Sestre” tokom posljednjih 25 godina najveći regionalni projekat vodosnabdijevanja koji je izgrađen na Mediteranu i Jugoistočnoj Evropi.

Stevanović je redovni profesor i Šef Centra za hidrogeologiju karsta na Departmanu za hidrogeologiju Rudarsko-geološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Konsultant je u UN organizaciji FAO i UNESCO.

Predsjednik je Komisije za karst Svjetske asocijacije hidrogeologa (IAH) i potpredsjednik Odbora za kras i speleologiju Srpske akademije nauka i umjetnosti.

Bio je predsjednik Srpskog geološkog društva i predsjednik Nacionalnog komiteta Unije geoloških nauka (IUGS) za Srbiju. Član Naučnog društva Srbije.

Publikovao je preko 300 radova, autor i urednik 15 monografija i tri udžbenika.