Za dobitnike Luče besplatno školovanje na UDG

UDG, u okviru svojih redovnih aktivnosti, a shodno uspostavljenoj praksi otvara vrata svim maturantima koji su zainteresovani da dođu i porazgovaraju sa profesorima, asistentima, profesionalcima iz oblasti ljudskih resursa, vezano za svoje buduće profesionalo opredjeljenje i razvoj.

Objavljeno: 09. 06. 2018 - 10:39


Univerzitet Donja Gorica, shodno praksi koju ima, svakog radnog dana tokom juna mjeseca, otvara vrata svojih fakulteta za buduće studente i njihove roditelje, vezano za razgovor i savjetovanje po pitanju njihovih afiniteta, talenata i opredjeljenja za buduću profesionalnu karijeru.

Kada su u pitanju uslovi studiranja, Univerzitet pruža besplatno školovanje za sve studene  koji su dobitnici Luče.

Studenti mogu dobiti besplatno školovanje tokom cijelog školovanja, ako polože sve ispite i ostvare prosjek iznad 9. Uvažavajući socijalne prilike u Crnoj Gori, za svako drugo dijete iz porodice koje upisuje UDG školarina je 20% niža.

fotografija-udg1

Treće i svako sljedeće dijete iz porodice ne plaća školarinu. Školarina iznosi 1.500 eura godišnje (dva semestra) i postoji mogućnost plaćanja školarine u tri rate (u tom slučaju školarina iznosi 1.600 eura godišnje). Fakulteti UDG nastavu i aktivnosti organizuju u skladu sa inovativnim modelom studija. Prilike, studentske aktivnosti, studijske boravke i usavršavanja, ljetnje škole, seminare, radionice i dr. koje nudi Univerzitet, podrazumijevaju pokrivene sve ili većinu troškova posredstvom različitih stipendija.

Zainteresovani maturanti koji žele više informacija vezano za uslove studiranja, razgovor sa akademskim i stručnim kadrom Univerziteta, mogu se javiti radnim danima na pultu Studentske službe i biće im organizovan sastanak sa zaposlenim na fakultetu ili fakultetima koji su u sferi interesovanja budućih studenata.