Darmanović na sastanku Centralno-evropske inicijative

Ministar vanjskih poslova prof. dr Srđan Darmanović učestvovaće u ponedjeljak, 11. juna 2018. godine, na redovnom godišnjem sastanku ministara vanjskih poslovazemalja članica Centralno-evropske inicijative (CEI) koji se održava u Splitu.

Objavljeno: 10. 06. 2018 - 16:39

Osim ministra Darmanovića na sastanku će učestvovati šefovi diplomatija država CEI-a, kao i visoki predstavniciregionalnih i međunarodnih organizacija.

Sastanak se održava u okviruhrvatskog predsjedavanja, a tema ovogodišnjeg sastanka je ˝Centralno-evropska inicijativa: perspektivesjutrašnjice˝, sa posebnim fokusom na iskustva i izazove evropske integracije izajedničke napore na očuvanju regionalne stabilnosti.