Ministarstvo će finansijski pomoći festivale i kulturne časopise

Ministarstvo kulture sufinansira 208 projekata i programa iz oblasti kulturno-umjetničkog stvaralaštva u iznosu od 745.550 eura.

Objavljeno: 11. 06. 2018 - 14:11

Danas su u Ministarstvu kulture potpisani ugovori o sufinansiranju programa i projekata u 2018. godini koje je  Ministarstvo kulture podržalo na onosovu godišnjeg javnogkonkursa u oblasti kulturno-umjetničkog stvaralaštva. Shodno odluci sa konkursa, Ministarstvo kulture će u ovoj godini sufinansirati 208 projekata i programa, sa ukupnim iznosom od 745.550 eura. 

Na svečanosti koja je organizovana ovim povodom govorili su Aleksandar Bogdanović, ministar kulture i Dragica Milić, generalna direktorka Direktorata za kulturno-umjetničko stvaralaštvo. Svečanom potpisivanju prisutvovao je veliki broj producenata i autora iz svih gradova Crne Gore.

Ministar Bogdanović je u svom obraćanju istakao: “Dosadašnja praksa sufinansiranja projekata i programa iz oblasti kulturno-umjetničkog stvaralaštva, koju Ministarstvo kulture Crne Gore sprovodi kroz javni konkurs, pokazala se kao jedna od najučinkovitijih potpora umjetničkoj sceni i sveukupnoj kulturi naše države. Dodatni značaj ove podrške ogleda se u uspostavljenim kritrijumima po kojima se vrši raspodjela budžetski sredstava, a oni su definisani kako aktuelnim kretanjima u kulturi i umjetnosti tako i projekcijama njihovog daljeg razvoja. U toj strategiji poseban naglasak stavljen je na promociji kulturnih osobenosti Crne Gore kao i na njihovoj rekontekstualizaciji koju je uslovila dinamičnija i intenzivnija razmjena kulturnih sadržaja savremene epohe. To je formula pomoću koje naše recentno umjetničko stvaralaštvo može svoju autentičnost ugraditi u sve globalnije procese današnje kulture. Zato je zadatak ovog Konkursa da iz mnoštva projekata izdvoji one čiji efekti nadilaze lokalni značaj, u kojima se prepoznaju istraživačke i inovativne ambicije i koji mogu pokrenuti novu kreativnu energiju na kulturnoj sceni Crne Gore.”

“Svjesni smo da se ovakav način sufinansiranja može i dalje unapređivati, ali u datim okolnostima, u kojima se dobar dio naše kulture još uvijek ne snalazi u novim tržišnim uslovima, ovaj Konkurs jeste model kojim se budžetska sredstva mogu najobjektivnije i najtransparentnije prenijeti u oblast kulturno-umjetničkog stvaralaštva. Jer, pored toga što je raspodjela sredstava zadatak eksternih komisija, čiji su članovi dokazani u oblastima o kojima odlučuju, informacije o svim fazama i segmentima Konkursa dostupne su javnosti. Takođe treba dodati da svaki aplikant može dobiti obrazloženje komisije za svoj projekat, bilo da je on podržan ili odbijen. Bez obzira na to, u Ministarstvu kulture se radi na daljem unapređenju ovog modela podrške kulturno-umjetničkom stvaralaštvu, kao što postoji želja da se budžet ovog konkursa poveća,” dodao je minister Bogdanović.

“Ove godine javni konkurs je obuhvatio 9 oblasti kulture: likovnu umjetnost, muzičko scenske djelatnosti, književnost i književno prevođenje, časopise iz oblasti kulture i umjetnosti, pozorišnu produkciju, domaće manifestacije i festivale. Posebni konkursi bili su namijenjeni projektima iz 13 opština sa sjevera Crne Gore, kao i zajedničkom predstavljanju crnogorske kulture na referentnim međ. manifestacijama i festivalima. Kao što i sami možete primijetiti ove godine konkursom nije obuhvaćena filmska produkcija, jer je osnivanjem državne ustanove Filmski centar Crne Gore, koji je počeo sa radom u aprilu 2017. godine, to pitanje u njegovoj nadležnosti. No, bez obzira što ove godine nije bilo konkursa za filmsku produkciju, možemo reći da je ipak zabilježen poseban aktivizam institucija kulture, pa je tako bio i mnogo veći broj aplikacija nego prošle godine. Na konkursu za 2018. godinu bilo je prijavljeno ukupno 479 programa i projekata. Pored svih opštinskih ustanova kulture, podnosioci projekata u velikom broju bili su i sami autori,” navela je generalna direktorka Milić. 

Dostavljene prijedloge projekata i programa na javnom konkursu Ministarstva kulture za sufinansiranje kulturno-umjetničkog stvaralaštva u 2018. godini vrednovale su komisije u sljedećem sastavu:

 

- Komisija za oblast likovne umjetnosti:

1.      Svetlana Racanović, istoričarka umjetnosti;

2.      Lazar Pejović, profesor FLU;

3.      Marko Marković, profesor FLU;

 

- Komisija za oblasti muzičke i muzičko-scenskedjelatnosti:

1.      Vesna Ivanović, muzikološkinja i muzička urednica u RTCG,

2.      Žana Lekić, profesorka MA,

3.      Jelena Vukićević, profesorka muzičke škole;

 

- Komisija za oblasti: književnost i časopisi za kulturu i umjetnost:

1.      Jelena Knežević, profesorka njemačkog jezika i književnosti;

2.      Radule Novović, glavni urednik u Zavodu za udžbenike i nastavna sredstva;

3.      Vasko Raičević, dramaturg;

 

- Komisija za oblast književnog prevođenja:

1.      Aleksandra Nikčević-Batrićević, profesorica engleskog jezika i književnosti;

2.      Marjana Đukić, profesorica francuskog jezika i književnosti;

3.      Marko Camaj, profesor klasične filologije;

 

- Komisija za oblast pozorišne produkcije:

1.      Nataša Nelević, pozorišna kritičarka,

2.      Petar Pejaković, reditelj;

3.      Stefan Bošković, dramaturg;

 

- Komisija za oblasti: kulturno-umjetničke manifestacije i festivali i zajedničko crnogorsko učešće na međunarodnim manifestacijama i festivalima:

1.      Edin Jašarović, producent;

2.      Roman Đuranović, slikar;

3.      Nikola Radonjić, graf. dizajner;

 

- Komisija za program: Razvoj kulture na sjeveru:

1.      Vojo Krivokapić, glumac;

2.      Salko Luboder, publicista;

3.      Vuk Vuković, producent.