Sreća što je ,,mini tornado“ zaobišao urbano jezgro

Ove pojave se vezuju za olujnogrmljavinske procese. To je konvektivnovrtložni sistem, što je stručni naziv. Imaju veliku usisnu moć, zahvataju mali prostor i vrlo kratko traju na jednom lokalitetu i imaju rušilačke osobine

Objavljeno: 12. 06. 2018 - 06:25

Da bi morska pijavica nastala, moraju se poklopiti brojni preduslovi, a njihova pojava na našem primorju je uobičajena kako na kopnu, tako i na moru, a najugroženije područje gdje se mogu javiti su južni Jadran i istočna obala – kazao je Pobjedi meteorolog Branko Micev.

POSLJEDICE

Kolika je bila snaga pijavica koje su u noći između subote i nedjelje pogodile Boku i ostavile teške posljedice - ne zna se, jer crnogorski Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju nema meteoroloških radara koji mogu izmjeriti njihovu jačinu. - Sreća je da pijavice koje su se nedavno pojavile u Herceg Novom i prouzrokovale štetu nijesu pogodile urbani dio grada, zgradu, jer bi u tom slučaju bilo i ljudskih žrtava. Sreća je što je lokalitet koji je pogođen bio manje ranjiv.

Da je pogodio stambeni objekat, s obzirom na to kakva nam je gradnja i kakvi su urbanistički planovi i da se desilo u turističkim zonama gdje je veliki broj turista, u takvim slučajevima bilo bi žrtava - upozorava Micev, naglašavajući da on ne pamti da su pijavice u Crnoj Gori nekada izazvale gubitak ljudskih života. Kako on objašnjava, pijavica, vrtložni vjetar, vijar ili tromba, je atmosferski vrtlog manjeg razmjera i kratkog trajanja koji se pri izrazito nestabilnoj atmosferi pojavljuje ispod olujnog oblaka kumulonimbusa.

Može nastati iznad vodene površine (vodena, ili ako nastane nad morem, morska pijavica), te nad kopnom. Mnogi smatraju da je vodena pijavica u stvari manji tornado nad vodom, te da takvu pijavicu kad pređe s vodene površine na kopno valja smatrati tornadom. Rotacija u vrtlogu pijavice češće je u ciklonalnom smjeru. - Donji dio (svega nekoliko metara visine) sastoji se od usisane morske vode, a gornji od kapljica nastalih kondenzacijom pri dizanju vlažnoga zraka. Iz jednog oblaka može da se pojavi više pijavica - objašnjava Micev. Ističe da ove vremenske nepogode koje se dešavaju u Crnoj Gori nemaju veze ni sa klimatskim promjenama, niti sa temperaturom mora.

- Ove pojave se vezuju za olujno-grmljavinske procese. To je konvektivno-vrtložni sistem, što je stručni naziv. Imaju veliku usisnu moć, zahvataju mali prostor i vrlo kratko traju na jednom lokalitetu i imaju rušilačke osobine. Kad god se dese, pijavice uvijek prouzrokuju posljedice - štetu i razaranja i to je tako svugdje u svijetu, pa i kod nas. Njihova pojava vezana je za specifične meteorološke situacije, kada je jako nestabilna atmosfera. Postoje indeksi koji opisuju stanja atmosfere, da li je ona stabilna ili nestabilna. To su međunarodni kriterijumi i međunarodni stručni pojmovi - kaže Micev. On dodaje da Zavod može da predvidi takve pojave u određenim specifičnim meteorološkim situacijama.

- Postoji potencijalna opasnost da dođe do formiranja takvih oblaka i, kada su oni ekstremne snage, iz njih se može očekivati pojava pijavica. Mi možemo da pretpostavimo situaciju i da prognoziramo iz kojih može da dođe do formiranja takvih pojava i kažemo da lokalno su moguće kratkotrajne vremenske neprilike. Mi smo službeno poslali upozorenje Direktoratu za vanredne situacije da će tokom noći u petak na subotu ujutro na dijelu teritorije Crne Gore postojati potencijalni uslovi za formiranje tih oblaka i konvektivno-vrtložnih sistema koji mogu usloviti kratkotrajne vremenske nepogode - kazao je Micev. Ove pojave prate se u trenutku kada se formiraju - njihov intenzitet i kretanje.

- To se radi isključivo pomoću meteoroloških radara, koje svi u svijetu imaju, ali ih mi nemamo - kaže Micev.

JAČINA

On naglašava, takođe, da je situacija koja se desila u Herceg Novom normalna i uobičajena za naš prostor. - Kao što je normalno da se desi tornado u Americi, normalno je da se to desi i na moru i na kopnu u Crnoj Gori - kaže Micev. S obzirom na to da Zavod nema radare koji utvrđuju intenzitet i jačinu, ne postoji ni statistika kada je bila jača ili slabija pijavica.

- S aspekta posljedica, morske pijavice ne možemo mjeriti. Ako manje pijavice zahvate ranjivo područje gdje su urbani objekti, objekte koji nijesu dimenzionisani na ovakvo opterećenje, oni će biti razoreni. Može da se desi jači tornado tamo gdje nema ništa i da ne napravi nikakvu štetu, a da bude jači od ovog koji je bio nedavno u Herceg Novom. Činjenica je da kod nas određeni objekti nijesu dimenzionisani da izdrže takvo opterećenje - tvrdi Micev. Olujni vjetar pogodio je u noći između petka i subote Boku Kotorsku, a u Herceg Novom pijavica je prošla kroz Meljine, Poda i Kamenare, gdje su najveća oštećenja na kućama, objektima i stablima.

Pijavica je „protutnjala“ kao u filmovima i ostavila veliku štetu za sobom. Potpuno je uništila lokalnu benzinsku stanicu, praonicu automobila i sportski balon, dok je i lokalni univerzitet pretrpio štetu. Na bolnici u Meljinama polomljeni su prozori i uništen dio krova. Nekoliko desetina građana moralo je da se iseli iz svojih domova.