Projekat upravljanja vodama od posebnog interesa za Crnu Goru

Ministar finansija Darko Radunović sa saradnicima, sastao se danas sa timom Svjetske banke koji je predvodio šef Kancelarije za Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru Emanuel Salinas, kako bi razgovarali o aktuelnim projektima koji se uz pomoć SB realizuju u Crnoj Gori, ali i potencijalnim poljima buduće saradnje.

Objavljeno: 12. 06. 2018 - 14:27

U tom kontekstu, sagovornici su razgovarali o mogućnostima restrukturiranja aktuelnog portfolia Svjetske banke, u cilju usmjeravanja raspoloživih resursa na oblasti od prioritetnog značaja za Crnu Goru i njen dalji razvoj.

 

Imajući u vidu da fokus Vlade i u narednom periodu ostaje rast zapošljavanja i poboljšanje životnog standarda građana, ministar Radunović je istakao da će projekti koji podržavaju ovaj cilj, nastaviti da se realizuju uz punu pažnju i posvećenost svih organa vlasti. U kontekstu regionalnih projekata, ministar je istakao da je za našu zemlju od posebnog interesa projekat upravljanja vodama, u svim segmentima, od navodnjavanja, zaštite od poplava te ekonomske iskoristivosti sliva Drina-Sava-Lim, što bi imalo višestruke pozitivne efekte na privredu.

 

Salinas je istakao da je cilj institucije koju predstavlja da se u partnerstvu sa Crnom Gorom realizuju projekti koji će biti održivi i usmjereni na zadovoljenje najvažnijih potreba Države i građana.

 

Dogovoreno je da se koordinacija na ovu temu nastavi u narednom periodu u cilju preciziranja agende budućih aktivnosti.