Država dobila sporove vrijedne 17.238.180 eura

 Iz državnog trezora prethodne godine isplaćeno je 20.267.168,27 eura, dok je zaštitnik imovinskopravnih interesa u istom periodu dobio sporove vrijedne 17.238.180,66 eura. Izvještaj o radu zaštitnika imovinsko-pravnih interesa usvojen je na 77. sjednici Vlade još 17. maja, ali je objavljen tek juče, odnosno nakon „tehničke redakcije“, kako je ranije pojašnjeno.

Objavljeno: 13. 06. 2018 - 07:13

Izvještaj nije u cjelini objavljen, odnosno nedostaje tabelarni prikaz predmeta. Prema našim saznanjima, tabela je dobila oznaku „internog dokumenta“.

Prethodni izvještaj zaštitnika, kvartalni, nije bio „tajan“ i u cjelini je objavljen na portalu Vlade. Prošle godine, kako je navedeno u dokumentu, završeno je 5.099 parničnih predmeta, dok ih je aktivno 12.907, što znači da je zaštitnik imovinsko-pravnih interesa lani postupao u 18.006 parničnih predmeta. To je u odnosu na 2016. oko 688 predmeta više, napisano je u izvještaju. PARNIČNI POSTUPCI

Kancelarije zaštitnika u Podgorici, Bijelom Polju i Kotoru lani su imale 18.051 parnični predmet. U kancelariji u Podgorici u radu ih je bilo 12.214, od čega je 3.481 novoformiranih, iz prošlog perioda 8.733, arhivirano je 3.098, dok ih je u ovu godinu prenijeto 9.116. Kancelarija u Bijelom Polju lani je imala 3.950 parničnih predmeta, od čega novoformiranih 1.690, iz prošlog perioda 2.215, arhivirano je 1.587, a prenijeto je 2.318. Kancelarija u Kotoru postupala je u 1.887 parničnih predmeta, od čega je novoformiranih bilo 399, „zaostalih“ 1.488, arhivirano je 414 predmeta, a prenijeto 1.473. Zaštitnik je postupao u 501 predmetu u slučajevima stečaja. - U upravnim postupcima zaštitnik je postupao pred 21 područnom jedinicom Uprave za nekretnine, tri komisije za povraćaj i obeštećenje, kao i pred Agencijom za mirno rješavanje radnih sporova – navedeno je u izvještaju.

RADNI SPOROVI

 Pred Agencijom zaštitnik je lani formirao 105 predmeta, kojih je manje od broja učesnika u postupcima. –

 Pred sudovima redovne nadležnosti u značajnom broju pokrenuti su i parnični postupci – u najvećem broju po tužbama službenika i namještenika Ministarstva unutrašnjih poslova, ali i Ministarstva odbrane. Predmet postupaka su naknade za rad van redovnog vremena, naknade za neiskorišćene godišnje odmore, za službena putovanja, za troškove stručnog osposobljavanja, za povrede na radu, za nagrade, za rad u radnim grupama...

Gotovo da nema segmenta radnog prava (pa i šire) a da zaposleni, državni službenici i namještenici, bez razlike po vrsti posla i ovlašćenja nijesu utvrdili da su uskraćeni u tom smislu – napisano je u izvještaju. Centar za posredovanje lani je dobio 169 tužbi u kojima je država bila tužena, od čega je u 29 predmeta postignut sporazum, a u 28 nije prihvaćeno posredovanje, dok je 74 prenijeto u ovu godinu. - Problematika radnih sporova mora biti prvenstveno rješavana u organima državne uprave koji imaju svoje pravne službe i koji su o svim presudama i sudskoj praksi u ovim sporovima upoznati, te koji bi blagovremenim isplatama osnovanih zahtjeva  znatno smanjili troškove postupaka pred sudom, a posebno postupaka kod javnih izvršitelja – istakntuo je u izvještaju, kao i da se broj tužbi za radne sporove ne umanjuje. Zaštitnik je lani postupao i u 40 novoformiranih predmeta u postupcima radi naknade štete zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku.

FALI KADRA

 U izvještaju je navedeno i da je zaštitnik lani postupao u ukupno 21.217 predmeta i ukazano da ne postoji dovoljna kadrovska i tehnička opremljenost u sve tri kancelarije – u Podgorici, Bijelom Polju i Kotoru. - Posebno zaštitnik ukazuje da postojeći broj zamjenika, a naročito stručnog saradničkog osoblja, nije u mogućnosti da sveobuhvatno zastupa interese države Crne Gore pred sudovima i drugim nadležnim organima – navedeno je u izvještaju. Istaknuto je i da zakon o zaštitniku imovinsko-pravnih interesa države, koji je bio predviđen za četvrti kvartal 2016. godine, još nije donesen, već je u proceduri. - Ključno je da se ovim zakonom utvrdi položaj zaštitnika i definišu njegove nadležnosti, imajući u vidu da slični organi u okruženju ne postoje – napisano je u izvještaju.