Šehović: Naši studenti se potvrđuju u svijetu

Članovi tima bili su Simona Jovanović, Stefan Đurović, Ana Vukčević i Marija Vesković. Sastanku na kome je našem timu Šehović uručio i poklone, prisustvovala je i rukovoditeljka takmičenja Katarina Bošković.

Objavljeno: 14. 06. 2018 - 11:18

Tokom razgovora studenti su pojasnili da je konkurencija na takmičenju bila velika, s obzirom na to da je učestvovalo 230 fakulteta iz čitavog svijeta.

Kako su naglasili, takva konkurencija čini još značajnijom činjenicu da su se plasirali među najbolja tri tima u Evropi, zajedno sa Francuskom i Velikom Britanijom. Istakli su i da su već drugu godinu zaredom studenti Pravnog fakulteta među najboljima u na ovom takmičenju, jer su prošle godine osvojili prvo mjesto u usmenom nastupu, a dobili su i priznanje za pismene podneske.

Šehović je rekao da je ovakav plasman naših studenata još jedan dokaz poruke koju Ministarstvo prosvjete šalje, a to je da niti jedno zanimanje nije samo po sebi dobro, već samo način na koji se mi bavimo njime.

“Čujemo često su pravnici suficitarno zanimanje, a evo većina vas već radi i završava studije, a postižete i ovakve uspjehe. Cijenim da je to potvrda poruke koje smo slali i kada je riječ o srednjim stručnim školama: Ne težite izvrsnim zanimanjima, jer takvih nema, već izvrsnosti u obavljanju bilo kog zanimanja za koje imate afiniteta“, kazao je on.

“Poseban uspjeh je i činjenica da su se djeca tako dobro plasirala u takmičenju koje se organizuje na engleskom jeziku i uz konkurenciju kojoj je skoro isključivo engleski jezik maternji. Ja sam najponosniji dekan jer imamo nesumnjivo briljantne studente“, navoe je dekan Rakočević.

Sastanak je zaključen porukom ministra da je Ministarstvo otvoreno za podršku studentima u nekom od narednih takmičenja, dok su dekan i studenti naglasili da je važno da Ministarstvo nastavi sa podrškom talentima.

Takmičenje se sastoji od izrade tužbe i odgovora na tužbu, kao i u simulaciji rasprave na ročištu pred nadležnim sudom u Velikoj Britaniji, na osnovu zadatog slučaja iz oblasti privrednog prava i ljudskih prava. Priroda ovogodišnjeg pravnog problema je, pored poznavanja privrednog prava i ljudskih prava, zahtijevala vladanje još nekim pravnim disciplinama, poput: građanskim pravom, radnim pravom, obligacionim pravom, međunarodnim pravom, pravom Ujedinjenih nacija, pravom EU i praksom Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu. Pripreme studenata za ovo međunarodno takmičenje je sprovela studentska organizacija Pravnog fakulteta UCG – ADAMAS.

Studenti su se za takmičenje pripremali više mjeseci pod rukovodstvom trenera tima Senje Božović – advokatice, Marije Stojanović – advokatskog pripravnika i Katarine Bošković – rukovodioca takmičenja i vođe prošlogodišnjeg pobjedničkog tima. Pomoć u pripremi studenata dali su i pomoćni treneri, advokatski pripravnici Jasna Velimirović i Milana Tomić. Članovi pomoćnog takmičarskog tima bili su Milica Božanović, Matija Vujičić, Anđela Dabović, Aleksandra Žižić i Ksenija Simović.