Rotari klub Podgorica sa prijateljima donira 55.000 eura u zdravstvo i obrazovanje

Rotari klub Podgorica, sa prijateljima, u godini u kojoj se obilježava 20 godina rotarijanstva u Crnoj Gori i 20 godina od osnivanja prvog kluba, RC Podgorica, realizovao je tokom maja značajne akcije i obezbijedio donacije u oblasti zdravstva i obrazovanja, vrijedne oko 55.000 eura.

Objavljeno: 14. 06. 2018 - 14:04

Resursnom centru Podgorica - kombinovana mašinu za podršku obrazovanja i rada djece u stanju posebnih potreba vrijednosti 24.500 eura

Gimnaziji Slobodan Škerovic - nova i  malo korištena kompletna oprema za amfiteatar trenutne vrijednosti preko 20.000 eura

Klinici za neurologiju KBC-a – arhitektonski projekat dogradnje klinike vrijednosti 7.500 eura

Rotari klub Podgorica je donirao arhitektonski projekat dogradnje klinike za nurologiju KBC-a, vrijednost oko 7.500 eura, a projekat je realizovao arhitektonski biro APM,   članice RC Podgorica, Lidije Radulović Cvjetinović i Božidara Cvjetinovića. Na osnovu ovog projekta, KBC je dobio donaciju kineskog partnera CBC i kineske vlade od oko 500 000 eura i podršku vlade RCG od oko 600 000 eura, tako da ukupna vrijednost projekta rekontrukcije prelazi 1.100.000 eura.   

Posredstvom Rotari kluba Podgorica, Univerzitet Mediteran je realizovao dvije vrijedne donacije. Obrazovnoj ustanovi Resursni centar Podgorica Univerzitet Mediteran je donirao kombinovanu mašinu za podršku obrazovanja i rada djece u stanju posebnih potreba vrijednosti 24.500 eura. Takođe, Univerzitet Mediteran se odlučio i  na vrijednu donaciju  gimnaziji 'Slobodan Škerović', koja se ogleda u ustupanju nove  i  malo korištene kompletne opreme za amfiteatar (namještaj, televizori, pametne table i dr.).

Prof dr Radislav Jovović, rektor Univerziteta Mediteran, naglasio je da Univerzitet Mediteran, kao prva privatna visokoobrazovna institucija u Crnoj Gori, svoj razvoj temelji upravo na društveno odgovornom poslovanju, što je i bio razlog njihovog uključivanja u projekte RC Podgorica, posebno u oblast obrazovanja i socijalnog staranja. Imajući na umu ključne postulate na kojima je bazirana djelatnost Rotari kluba, kao i vrijednosti na kojima se temelji misija i vizija Univerziteta Mediteran, već sada sa sigurnošću možemo tvrditi da je ovo samo početak i da nas u budućnosti očekuje realizacija brojnih sličnih aktivnosti, naglasio je rektor Jovović.

Direktorica OU Resursni centar Podgorica, Mirjana Popović, zahvalila se Rotary klubu Podgorica na kontinuiranoj podršci. Zahvalni smo i Univerzitetu Mediteran, na njihovoj spremnosti da nam doniraju značajnu opremu,  koja predstavlja neophodnu podršku osobama bez ostatka vida u njihovom obrazovanju,  naglasila je Popović. Posebno se zahvalila studentima Fakulteta vizuelnih umjetnosti Univerziteta Mediteran, na njihovoj kreativnosti i volji da oslikaju i oplemene defektološki kabinet i tako ga učine prijatanim ambijentom za boravak i rad djece. 

Ispred KBC-a zahvalio se dr Jefto Eraković, predsjednik Borda direktora KBC-a, načelnik neurologije i član RC Podgorica, ističući značaj ovog projekta za građane, kojim se posle duže vremena rješava jedno od najznačajnijih pitanja u KBC-u, a klinika za neurologiju će po standardima  prednjačiti u regionu.

U svom obraćanju Lidija Radulović Cvjetinović je naglasila da joj je bilo zadovoljstvo da znanje i iskustvo APM biroa implementira u jedan ovakav projekat od značaja za unapređenje zdravstvenih usluga u Crnoj Gori. Projekat je urađen po evropskim standardima uz stalne kosultacije  sa tehničkim i medicinskim osobljem KBC-a, dodala je Radulović.

Direktorica gimnazije ''Slobodan Škerović'', Zoja Bojanić Lalović, osvrnula se na značaj donacije u cilju unapređenja kvaliteta izvođenja nastave u skladu sa potrebama mladih i primjeni novih tehnologija u nastavnom procesu. Zahvalila se RC Podgorica što su prepoznali potrebe ove značajne institucije u sistemu obrazovanja mladih, a posebnu zahvalnost uputila je Univerzitetu Mediteran na značajnoj donaciji koja će unaprijediti uslove rada u ovoj ustanovi.

Predsjednica RC Podgorica, Milena Mijović Durutović, osvrnula se i na predhodne aktivnosti RC Podgorica u ovoj rotarijanskoj godini, godini značajnog jubileja za ovaj klub.

Septembar 2017. Opremanje učionice za logopediju Resursnog centra Podgorica (oko 2.000e)

Oktobar 2017. Kupovina posebnog notnog štampača za muzičku školu Vasa Pavić u Podgorici (600e)

Novembar 2017. Donatorska večera “Pruzi mi priliku da se obrazujem” za mobilne Brajeve mašine koje se koriste za djecu bez ostatka vida (tri Brajeve mašine I dva servisna paketa vrijednosti oko 5.500e)

Decembar 2017. Podjela 1600 novogodičnjih paketića u saradnji sa Crvenim krstom Podgorica i 280 novogodisnjih  paketića u saradnji sa Crvenim krstom Cetinje

Mart 2018. Tradicionalno obiljezavanje internacionalnog Rotari dana. Pred publikom od 550 Rotarijanaca, prijatelja i gostiju u KIC-u Budo Tomovic održan je humanitarni koncert KIC POP HORA sa ciljem opremanja sobe za rane intervencije u Resursnom centru Podgorica. Radovi na rekonstrukciji dotrajalog prostora i njegovom opremanju su u toku, a vrijednost akcije je oko 4.000e.