Vukčević: 19 miliona eura za likvidnost malih preduzeća

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Informaciju o Predlogu ugovora o dugoročnom zajmu u iznosu od 19.000.000 eura između Kineske Razvojne Banke i Investiciono - razvojnog fonda Crne Gore A.D. s Predlogom ugovora o dugoročnom zajmu.

Objavljeno: 14. 06. 2018 - 16:40

Predsjednik odbora direktora IRF-a Zoran Vukčević upoznao je javnost sa kreditnim aranžmanom nastalim u okviru inicijative 16+1.


„Kreditni aranžman od 19. 000.000  eura ćemo upotrijebiti prije svega za potrebe malih preduzetnika. Onih preduzetnika koji imaju potencijala za dalji rast i razvoj, prije svega za održavanje njihove likvidnosti. Tako da će ta sredstva biti upotrijebljena da ti mali proizvođači koji svoj novac obično dobijaju za devedeset ili sto dvadeset dana kada je otprilike neki datum valute, da taj svoj novac dobiju u roku od sedam ili deset dana. Tako će biti u prilici da opstanu i da na taj način naš broj takvih preduzeća kojih je bilo u 2017. godini oko stotinu dvadeset sačuvamo i da ne pođu u stečaj zbog nelikvidnosti “- rekao je Vukčević.


On je saopšito da je u pripremi i novi kreditni aranžman u iznosu od  50.000. 000 eura, te da je riječ o razvojnom aranžmanu usmjerenom ka većim preduzećima.