Budvanski inspektori zapečatili nekoliko gradilišta

Komunalni inspektori su, shodno Odluci o zabrani izvođenja građevinskih radova za vrijeme trajanja turističke sezone, preduzeli upravne mjere prema 25 odgovornih lica (investitori, izvođači i fizička lica) koji su i pored zabrane izvodili građevinske radove na svojim objektima.

Objavljeno: 19. 06. 2018 - 20:50

Za vrijeme vršenja kontrola na teritoriji opštine Budva komunalni inspektori su donijeli i uručili odgovornim licima 19 rješenja o zabrani izvođenja građevinskih radova, navodi se u saopštenju koje potpisuje pomoćnica načelnika za komunalnu inspekciju, Jelena Šćekić.

Kako se ističe, oni su donijeli pet rješenja o pečaćenju gradilišta za vrijeme trajanja mjere zabrane, a izrekli 30 novčanih naloga odgovornim licima, u iznosu od 9.700 eura.

Članom 8. pomenute Odluke propisano je da se za vrijeme trajanja turističke sezone zabranjuje svako otpočinjanje i izvođenje građevinskih radova i važiće:

* za ekskluzivnu i prvu zonu u periodu od 15. maja do 1. oktobra

* za drugu zonu od 01. juna do 15. septembra

* za treću i četvrtu zonu od 15. juna do 15. septembra