DRI: DPS poslovala u skladu sa zakonom

Državna revizorska institucija (DRI) dala je pozitivno mišljenje na godišnji finansijski izvještaj Demokratske partije socijalista (DPS) i na usklađenost poslovanja te stranke sa zakonskom regulativom.

Objavljeno: 22. 06. 2018 - 10:37

DRI je objavila Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Demokratske partije socijalista za prošlu godinu.

„Nadležni Kolegijum u sastavu senatora Nikole Kovačevića i Branislava Radulovića izrazio je pozitivno mišljenje na Godišnji finansijski izvještaj i pozitivno mišljenje na usklađenost poslovanja sa zakonskom regulativom“, saopšteno je iz DRI.

Finansijskom revizijom je, kako se navodi, utvrđeno da je Godišnji finansijski izvještaj DPS-a za prošlu godinu u svim bitno materijalnim aspektima sastavljen i prezentovan na fer i objektivan način u skladu sa važećim okvirom finansijskog izvještavanja.

Revizijom pravilnosti utvrđeno je da je subjekt revizije finansijske i druge radnje uskladio u svim bitno materijalnim aspektima sa zakonskim i drugim propisima koji su identifikovani kao kriterijumi za predmetnu reviziju.