Stari aerodrom dobio bunar za odvođenje voda

U Podgorici, na Starom aerodromu danas su završeni radovi na iskopavanju bunara za odvođenje atmosferskih voda sa dijela ulice Veljka Vlahovića.

Objavljeno: 29. 06. 2018 - 15:10

Čistoća d.o.o. izvela je zemljane radove na iskopu, a Agencija za stanovanje potrebne armirano betonske, armiračke i zidarske radove.

Upojni bunar je visok tri metra, a prekriven je pokrovnim montažnim armirano-betonskim pločama.

Čistoća d.o.o. izvršiće nasipanje zemljanim materijalom do visine okolnog terena.