JP Morsko dobro: Vujičić nelegalno zida ponton i devastira obalu

Posjedujemo dokumentaciju kao dokaz da gospodin Nenad Vujičić nekoliko godina unazad nezakonito koristi lokaciju u zoni morskog dobra odnosno državnu imovinu u Brdištima. O tome u prilog govore zapisnici JP Morsko dobro iz 2016. i 2017.  godine, inicijative mještana Brdišta, prijave Udruženja marikulturista Crne Gore “MAREFARM” i brojnih drugih subjekata, kao i prijava od strane JP Morsko dobro - saopšteno je iz JP Morsko dobro.

Objavljeno: 29. 06. 2018 - 17:47

''JP Morsko dobro, kao pravni subjekat koji upravlja lukama od lokalnog značaja i ostalim objektima obalne infrastrukture sprovodi javno nadmetanje za ustupanje na korišćenje pristaništa i privezišta duž crnogorske obale sa ciljem obezbjeđivanjanja preduslova za njihovo zakonito funkcionisanje. Cilj JP Morsko dobro je stvaranje uslova za izdavanje odobrenja za organizovanje pristaništa i privezišta i izdavanje odobrenja za njihov rad od strane nadležnih organa'', saopšteno je iz JP Morsko dobro.

Kako dodaju, pri sprovođenju javnih poziva JP Morsko dobro postupa isključivo poštujući Zakon o morskom dobru, Zakon o državnoj imovini i Uredbu o prodaji i davanju u zakup nepokretnosti, te svim pozitivno pravnim propisima države Crne Gore. 

img-8892

''Petog aprila 2018. godine raspisan je Javni poziv za javno nadmetanje za zakup pristaništa i privezišta, a među ponuđenim lokacijama bila je i lokacija - privezište Brdište. U javnom pozivu je vrlo precizno navedeno da se “Ugovori zaključuju za tekuću godinu računajući od dana zaključenja ugovora do 31. decembra 2018. godine”, do kada i važi Plan objekata privremenog karaktera'', dodaje se u saopštenju.

Kako dalje navode navedeni uslovi zakupa bili su jasni svim učesnicima tendera i potencijalnim zakupcima pristaništa i privezišta, što su svojom cijenom pristupa licitaciji i potvrdili. 

''Radi objektivnog informisanja javnosti JP Morsko dobro posjeduje dokumentaciju kao dokaz da gospodin Vujičić nekoliko godina unazad nezakonito koristi lokaciju u zoni morskog dobra odnosno državnu imovinu u Brdištima. O tome u prilog govore zapisnici JP Morsko dobro iz 2016. i 2017.  godine, inicijative mještana Brdišta, prijave Udruženja marikulturista Crne Gore “MAREFARM” i brojnih drugih subjekata, kao i prijava od strane JP Morsko dobro'', ističe se u saopštenju.

img-8891

Prema daljim navodima ovo preduzeće ne razmatra bilo kakve zahtjeve za izmjenu tenderskih uslova niti jednog učesnika u javnom nadmetanju

''U strogo formalnom postupku koji sprovodi JP Morsko dobro, ovo preduzeće ne razmatra bilo kakve zahtjeve za izmjenu tenderskih uslova niti jednog učesnika u javnom nadmetanju, stoga ni zahtjev za umanjenje izlicitirane cijene zakupa koju je sam ponudio Nenad Vujičića. Nasuprot činjenici da Nenad Vujičić nije zaključio ugovor sa JP Morsko dobro nakon završene tenderske procedure, on evidentno na terenu sprovodi aktivnosti na devastaciji obale, nasipanju materijala i postavljanju pontona na predmetnoj lokaciji bez saglasnosti i jednog državnog organa.  Sve navedeno je od strane Službe kontrole morskog dobra konstatovano i prosljeđeno nadležnim inspekcijskim služba'', zaključuje se u saopštenju.