Okrugli sto o nacrtu Strategije mikro, malih i srednih preduzeća 10. jula

Okrugli sto, koji Ministarstvo ekonomije organizuje u okviru Javne rasprave o nacrtu Strategije razvoja mikro, malih i srednjih preduzeća u Crnoj Gori 2018-2022 godine, sa Okvirnim akcionim planom, biće organizovan 10. jula u prostorijama Privredne komore Crne Gore (PKCG) sa početkom u 10 sati.

Objavljeno: 03. 07. 2018 - 10:50

Ministarstvo ekonomije poziva sve zainteresovane subjekte da prisustvom okruglom stolu i iznošenjem svojih komentara i sugestia doprinesu javnoj raspravi na tekst nacrta Strategije i Okvirnog akcionog plana.

 

Javni poziv za učešće u Javnoj raspravi o nacrtu Strategije razvoja MMSP u Crnoj Gori 2018-2022, sa Okvirnim akcionim planom raspisan je 25. juna i trajaće do 16. jula ove godine.

 

Strategija utvrđuje razvojne prioritete, odnosno strateške i odgovarajuće operativne ciljeve u oblasti politike MMSP. Sastavni dio Strategije je okvirni višegodišnji Akcioni plan za njeno sprovođenje.

Izrada Strategije zasnovana je na analizi stanja sektora MMSP, identifikovani su ključni izazovi sa kojima se suočavaju preduzetnici i koje je potrebno prevazići na osnovu definisanih strateških i operativnih ciljeva.

Nacrt Strategije razvoja mikro, malih i srednjih preduzeća u Crnoj Gori 2018–2022, kao i Okvironog akcionog plana može se naći na sajtu Ministarstva ekonomije.