Obilazak stovarišta u šumi, pilot projekat za novi model korišćenja šuma

Predstavnici Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja i Uprave za šume, u srijedu, 4. jula,  obići će jedan od lokaliteta na kome će uskoro otpočeti aukcijska prodaja drvnih sortimenata na šumskom putu, u okviru pilot projekta koji se realizuje kroz aktivnosti na definisanju novog koncepta upravljanja šumama u Crnoj Gori.

Objavljeno: 03. 07. 2018 - 19:51

Generalni direktor Direktorata za šumarstvo i drvnu industriju Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja Adem Fetić i direktor Uprave za šume Nusret Kalač, sa saradnicima, obići će stovarište drvnih sortimenata u šumi, u gazdinskoj jedinici Donji Šaranci, na Njegovuđi, u opštin iŽabljak.

Tom prilikom, predstavnici Ministarstva i Uprave za šume sagledaće način klasiranja drvnih sortimenata koji je predviđen novim konceptom prodaje drvnih sortimenata, a koji treba da zamijeni dosadašnji model davanja šuma na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju.