Podrška majkama bivšim korisnicama novčane naknade

Programom, vrijednim 300.000 eura, biće obuhvaćeno oko 1.000 nezaposlenih, mahom bivših korisnica novčane naknade po osnovu rođenja troje ili više djece i korisnika materijalnog obezbjeđenja porodice.

Objavljeno: 05. 07. 2018 - 11:15

Zavod za zapošljavanje pokrenuo je pilot program „Osnaži me i uspjeću“. Namijenjen je kategoriji teže zaposlivih, prije sega majkama, bivšim korisnicama novčane naknade po osnovu rođenja troje ili više djece i korisnicima materijalnog obezbjeđenja porodice. Kako je predvidjeno, biće obuhvaćeno oko 1.000 nezaposlenih.
Program, vrijedan 300.000 eura, utemeljen je u preporukama za inoviranje mjera aktivne politike zapošljavanja, dobijenim u okviru EU Projekta, „Aktivne mjere tržišta rada za zapošljivost“. Realizuje se sa licenciranim agencijama za zapošljavanje.
Struktura
Na evidenciji Zavoda za zapošljavanje nalazi se 42.737 nezaposlenih, sa stopom od 18,42 odsto. Veoma je nepovoljna starosna struktura prijavljenih Zavodu. Starijih od 41 godinu je 85,41% , dok oni u dobi iznad 51 godine života u ukupnoj nezaposlenosti učestvuju sa 43,35%. Medju njima je i 5.349 žena bivših korisnica novčane naknade po osnovu rođenja troje ili više djece.
Niske kvalifikacije, neadekvatno znanje i vještine, dugotrajna isključenost iz radnog okruženja, nedostatak radnih navika, nisko samopouzdanje, nedovoljna socijalna podrška i nedostatak motivacije - generalno posmatrano - karakteristike su ovih nezaposlenih.
Pored osnovne uloge posredovanja u zapošljavanju, Zavod realizuje i programe aktivne politike zapošljavanja kreirane prema utvrđenim potrebama kako, nezaposlenih, tako i poslodavaca, a sve u cilju kvalitetnog posredovanja.
-Oko 50 odsto nezaposlenih imaju prepreke, barijere pri zapošljavanju, koje su obično rezultat kombinacije više faktora. Toj kategoriji sa značajnim procentom, pripadaju majke, bivše korisnice novčane pomoći po osnovu rođenja troje i više djece i korisnici materijalnog objezbjeđenja. Oni otežano ili ulaze ili se vraćaju na tržište rada. Zbog toga smo i kreirali program, namijenjen upravo njima - objašnjava pomoćnica direktora ZZZ Sanja Rabrenović.
Očekivanja
Potreban im je, dodaje Rabrenović, produbljeni tretman, specijalizovani program, koji bi trebalo da doprinese,prije svega, osnaživanju, ohrabrivanju i podsticanju da budu aktivni tražioci posla.
Inače, planirano je da se program realizuje iz dva dijela. Prvi dio traje 30 dana i podrazumijeva psiho-socijalnu podršku učesnika. Drugi dio programa traje pet mjeseci.
-U periodu od pet mjeseci agencije će neposredno pomagati učesnicima da dođu do posla. Očekujemo da najmanje njih 50 odsto usvoji znanje i vještine koje su im potrebne za uključivanje u tržište rada, kao i da se 20 odsto učesnika zaposli tokom programa - ističe Rabrenović.
Zavod će finansirati troškove realizacije programa u iznosu od 250 eura po učesniku, kao i dodatnih 100 eura po zaposlenom učesniku programa. Sredstva se dodjeljuju izvođačima – agencijama za zapošljavanje.
Učesnici, tokom trajanja programa, imaju pravo na novčanu pomoć.