Ikone najpoznatijih pravoslavnih svetaca koji se slave u Crnoj Gori u nedjelju u Tivtu

Galatea Gallery i JU Muzej i galerija Tivat priređuju Izložbu “Ikone najpoznatijih pravoslavnih svetaca / ica koji se slave u Crnoj Gori”. Postavku u kapelici Sv. Mihovila, koja se nalazi u kompleksu ljetnikovca Buća u Tivtu, u nedjelju 08. jula u 21 sat otvoriće menadžer Opštine Tivat, Marko Petričević.

Objavljeno: 06. 07. 2018 - 09:58

Izvod iz predgovora u katalogu Dr Aleksandra Čilikova, istoričara umjetnosti:

„Ikone (grčki: eikon / slika, lik..), kao reprezentativni izraz likovne umjetnosti hrišćanskog srednjeg vijeka, predstavljaju djela sa isključivo religioznom tematikom / likove Hrista, Bogorodice, proroka, svetitelja i svetiteljki, te ilustracije brojnih događaja iz istorije hrišćanstva.

U danas uobičajenoj terminologiji pojam ikone se prvenstveno odnosi na ostvarenja iz domena štafelajnog slikarstva karakteristična, dominantno za umjetnost pravoslavnog Istoka / proizašle iz grandiozne slikarske tradicije vizantijske umjetničke kulture. Zlatno doba umjetnosti izrada ikona predstavljao je period srednjeg vijeka. Nakon propasti Vizantijskog carstva i turskih osvajanja djelova  jugoistočne Evrope, Bliskog istoka i sjeverne Afrike, ikona u novim političkim okolnostima ne gubi na značaju o čemu svjedoče brojna djela nastala tokom Novog
vijeka. Umjetnost slikanja ikona aktuelna je i danas o čemu svjedoče i djela – kanonski opravdana, slikarski kvalitetna i sa notom ličnog pečata – koja se predstavljaju publici u kapelici Sv. Mihovila u kompleksu ljetnikovca Buća u Tivtu.”