Ministarstvo nauke objavilo poziv za festival „Otvoreni dani nauke“

Ministarstvo nauke pozvalo je zainteresovane da se prijave za festival „Otvoreni dani nauke“ 2018.

Objavljeno: 09. 07. 2018 - 16:09

Festival će biti održan od 9-12. oktobar 2018. g.

Festival 2018. godine (8. izdanje) ima namjeru da podstakne naučnu i inovativnu zajednicu da se direktnije povežu sa problemima, potrebama i razvojnim mogućnostima koji postoje u našem društvu.

 

Potencijalni partneri zainteresovani za neki od segmenata festivala ili koji imaju neku drugu originalnu ideju koja se uklapa u koncept festivala, pozvani su da dostave svoje predloge, u 2 koraka:

1. kratak koncept (2-3 stranice) u slobodnoj formi dostaviti na mejl organizatora u Ministarstvu nauke: [email protected] . Navesti na koji segment od ponuđenih se partner prijavljuje za partnerstvo i objasniti na koji način planira realizaciju. Ukoliko je koncept prihvatljiv, slijedi korak 2.

2. potvrđeni partner se prijavljuje na Konkurs za sufinansiranje NID – Program promocije nauke, za odobrenje finansijskih sredstava u iznosu do 1500 EUR.

Rok za dostavljanje kratkog koncepta: 20. jul 2018.

 

Sadržaji festivala za koje Ministarstvo nauke poziva partnere koji bi preuzeli realizaciju 

1. Revija dokumentarnih filmova đaka i studenata: Dokumentovanje istraživanja u Crnoj Gori

Učenici i studenti bi pripremali dokumentarne ili animirane filmove o aktuelnim istraživanjima koja se dešavaju u Crnoj Gori (listu sa kratkim informacijama i kontaktima bi dostavilo Ministarstvo nauke). Tražio bi se istraživački pristup, putem pitanja vodilja, poput: kojem segmentu društva (u CG ili šire) ovo istraživanje može da doprinese? da li se može kreirati neki novi proizvod usluga na osnovu ovog istraživanja? koja znanja su mi potrebna ako bih jednog dana želio da se bavim sličnim istraživanjem? koja školska znanja moram da izgradim? da li bih želio da budem dio ovakvog istraživačkog tima? što mi se ne sviđa kod ovog istraživanja?

Poziva se partner koji bi u potpunosti preuzeo realizaciju, koja bi podrazumijevala animiranje mladih, mentorstvo u pravljenju filmova i pripremu za prikazivanje tokom festivala.

 

2. Berza perspektivnih ideja za Crnu Goru

Biće realizovan događaj gdje bi se ideje koje postoje u sektoru nauke, biznisa, civilnog društva, ideje koje su se pominjale tokom procesa S3, posebno EDP procesa učinile vidljivim na samom događaju, ali i u pripremi, putem on-line platforme za dijalog.

Ministarstvo nauke će voditi ovaj događaj, a zainteresovani partneri su pozvani da se prijave za saradnju.

3. Socijalno pozorište (social theatre) na temu povezanu s naukom: Primjeri istraživačkih pitanja koja predstava tematizuje: Koja nauka meni može pomoći? (o Romima ili drugoj marginalizovanoj grupi) / Zašto su prirodne nauke teške u školi? / druga pitanja po predlogu realizatora

Poziva se partner iz oblasti pozorišne umjetnosti s iskustvom u produkciji predstava socijalnog pozorišta, koji bi u potpunosti preuzeo realizaciju kraće pozorišne predstave koja bi se izvodila tokom festivala. Partner u prijavi može da predloži temu na kojoj bi radio.

4. Citizen Science i Science Shops: događaj koji treba da pokaže kako se danas građani uključuju u naučna posmatranja i mjerenja, ali i kako učestvuju u kreiranju naučnih politika, prioriteta, istraživačkih pitanja itd.

Ministarstvo nauke će nastojati da dobije međunarodnog partnera – gostujuću organizaciju koja ima iskustvo u ovoj oblasti, a poziva se lokalni partner koji bi sarađivao na realizaciji.

 

Ostali sadržaji festivala

Segmenti programa koje će realizovati Ministarstvo nauke ili partneri s kojima je već postignuta saradnja:

Predavanja zvijezda nauke i inovacija

Od učenja prošlosti do savremene nauke – multimedijalna izložba

Izložba Udruženog istraživačkog centra EU (JRC) o politikama baziranim na činjenicama

Međugeneracijski hakaton

Hakaton za mlade

Izložba o pametnim gradovima (tbc)

Predavanja naučnika iz dijaspore- Molekularna biologija

Kvizovi znanja

[email protected] izložba i radionice

Izložba i likovne radionice „Fotografija kroz objektiv filozofije“

Radionice dokumentarno-igranih formi

Cvjetovi koji govore -Izložba i predavanja

Omladinski naučni forum

Programiranje- radionice

Interaktivne radionice iz oblasti biologije i hemije