Đukanović: Tužilaštvo neće goniti Bečića

Izvršni direktor Centra za akademski integritet Mitar Đukanović primio je danas rješenje Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici u slučaju krivične prijave protiv mr Alekse Bečića, za krivično djelo povreda moralnih prava autora i interpretatora.

Objavljeno: 10. 07. 2018 - 13:15

Podsjećajući na činjenicu da je od izvršenja krivičnog djela proteklo četiri godine, u svom dopisu, Osnovno državno tužilaštvo konstatovalo da je, u slučaju Bečića, nastupila zastarjelost krivičnog gonjenja.

"Sa žaljenjem primjećujemo da su, ovom prilikom, pravosnažni propisi o zastari krivičnog gonjenja omogućili gdinu Bečiću da izbjegne suočavanje sa pravnim posljedicama krađe intelektualne svojine gdina Borisa Divjaka, mr Milorada M. Bujagića, prof. dr Srđe Popovića i ostalih. Nadamo se da će ovo biti posljednji put da prepoznati plagijatori, na očigled crnogorske javnosti, uspiju da izbjegnu sud pravde samo zato što je njihov plagijat otkriven previše kasno. U to ime, snažno podržavamo napore radne grupe na izradi nacrta Zakona o akademskom integritetu, kojim bi se blagovremeno sankcionisanje plagijata olakšalo'', kazao je Đukanović.

On dalje apeluje i na nadležne organe da se, u sklopu budućih izmjena Krivičnog zakonika, založe za promjene u dijelu zastare krivičnog gonjenja u slučaju krivičnih prijava za plagijat. 

''Ako su, usljed zastare, tužilaštvu ruke svezane, Univerzitetu Crne Gore nisu. Pošto plagijat ne predstavlja samo krivično djelo, već i najgrublju povredu principa akademske čestitosti, “nadležni organ” u slučaju plagijata nije samo tužilaštvo, već i Univerzitet. S tim u vezi, podsjećamo da su se nadležna tijela Univerziteta Crne Gore još 28. aprila obavezala da će sprovesti postupak provjere autentičnosti magistarskog rada gdina Bečića, te da, kao podnosioci zahtjeva, nakon više od dva mjeseca od tog obećanja nemamo nikakve informacije dokle se sa tim postupkom došlo", ističe Đukanović.

Smatra da bi za nadležno tijelo Univerziteta Crne Gor ovaj proces trebalo da bude prioritet, zato što bi se neozbiljnost u pristupu ovoj preuzetoj obavezi negativno odrazila na akademsku reputaciju naše najstarije visokoškolske ustanove.

"S obzirom na činjenicu da smo, još u aprilu, svim relevantnim tijelima UCG dostavili kompletan dokazni materijal, ubijeđeni smo da je do danas UCG na raspolaganju imao i resursa i vremena da započne proces na koji se javno obavezao. Shodno tome, pozivamo nadležno tijelo Univerziteta Crne Gore da crnogorsku javnost upozna sa konkretnim koracima koje je preduzelo i eventualnim zaključima do kojih je došlo", navodi Đukanović.