Okrugli sto o izmjenama Zakona o komunalnoj policiji

Ministarstvo javne uprave organizovalo je danas okrugli sto povodom javne rasprave o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnoj policiji. Na okruglom stolu su govorili Jadranka Vukčević, generalna direktorica za lokalnu samoupravu, Goran Janković, načelnik komunalne policije Glavnog grada Podgorice, Sanja Živković, Odbor za komunalne djelatnosti i životnu sredinu Zajednice opština Crne Gore, te Zoran Vučinović, načelnik Komunalne policije Kotor.  

Objavljeno: 10. 07. 2018 - 14:34

Jadranka Vukčević je u uvodnom izlaganju  istakla da je Ministarstvo javne uprave prilikom pripreme teksta nacrta zatražilo od nadležnih opštinskih službi – komunalne policije da se izjasne o primjeni trenutno važećeg Zakona o komunalnoj policiji, kao i da dostave određene primjedbe i sugestije u cilju unapređenja  postojećih rješenja.

 

Ona je kazala da je jedan od ključnih razloga za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnoj policiji dalje unapređenje zakonskih rješenja koja treba da otklone određene slabosti, probleme koji su se pokazali u praksi, odnosno u funkcionisanju službe komunalne policije, čime bi se stvorili dodatni uslovi za efikasnije sprovođenje propisa iz nadležnosti opština,  te obezbijedio efikasniji rad organa jedinica lokalne samouprave u realizaciji njenih politika.

 

Predstavnici radne grupe su predstavili najznačjnije izmjene i dopune postojećeg zakona koje se odnose se na davanje statusa ovlašćenog lica komunalnom policajcu u cilju jačanja krivično-pravne zaštite istih, proširenje, dopunu ili jasnije preciziranje ovlašćenja kako bi rad ove službe bio efektniji i efikasniji. Istaknuto je da predložena rješenja  treba da obezbijede kvalitetnije funkcionisanje službe komunalne policije, čime će se stvoriti uslovi za kvalitetnije obezbjeđenje komunalnog reda.

 

Predstavnici komunalne policije u radnoj grupi su pohvalili konstruktivnu saradnju sa Ministarstvom javne uprave tokom rada na tekstu zakona.

 

Učesnici javne rasprave su pohvalili predložena rješenja, te iznijeli prijedloge u cilju unapređenja statusa komunalanih policajaca.

 

Javna rasprava o tekstu Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnoj policiji traje do 15. jula.