ZZZ odobrio kredite za samozapošljavanje

Zavodova podrška  korisna  kako za nezaposlene sa evidencije, tako i za one preduzetnike koji žele da unaprijede i prošire biznis. Podržavamo i žensko preduzetništvo – kaže Svetlana Krgović.

Objavljeno: 12. 07. 2018 - 11:30

Jedna od najznačajnijih mjera aktivne politike zapošljavanja, koju Zavod sprovodi proteklih dvadesetak godina, je kredit za samozapošljavanje. Od početka godine, odlukama Upravnog odbora Zavoda, odbrena su 54 zahtjeva za dodjelu kredita, ukupne vrijednosti 340.000 eura, čijom realizacijom će se otvoriti 68 novih radnih mjesta.

Najpovoljniji krediti

Na posljednjoj sjednici, odobreno je usmjeravanje 115.000 eura za finansiranje 20 zahtjeva, kojima je predvidjeno otvaranje 23 nova radna mjesta, mahom u sjevernim i manje razvijenim opštinama.

Kreditni uslovi Zavoda za otpočinjanje biznisa trenutno su najpovoljniji u državi. Komisija, saglasno interesovanju, najviše kredita odobrava za poljoprivredu I uslužne djelatnosti.

Po jednom novozaposlenom odbrava se 5.000 eura, pri čemu je maksimalni iznos kredita 15.000 eura, znači za zapošljavanje tri lica. Kamatna stopa je tri odsto, a rok vraćanja tri godine za fizička, a dvije za pravna lica, uz grejs period od godinu. Kredit se vraća u polugodišnjim anuitetima.

-Taj vid Zavodove podrške koristan je kako za nezaposlene sa evidencije, tako i za one preduzetnike koji žele da unaprijede i prošire biznis. Podržavamo i žensko preduzetništvo – kaže načelnica Službe za finansije i računovodstvo Svetlana Krgović.

Ona ističe da su blizu 40 odsto zahtjeva podnijele nezaposlene  žene,koje su nosioci 21-og projekta, vrijednosti 115.000 eura.

Nikšić prednjači

Posmatrano prema starosnim grupama, jedan kredit dodijeljen je licu mladjem od 25 godina, 22 kredita osobama u dobi od 25 – 50 godina, dok je šest kredita dodijeljeno dugoročno nezaposlenim.

Prema nivoima obrazovanja, tri korisnika kredita su sa završenom osnovnom školom, 24 sa srednjom (III i IV nivo obrazovanja) i dva lica sa visokim obrazovanjem.  

Najveći broj kredita odobren je u: Nikšiću i Baru, po 14, Beranama i Bijelom Polju, po pet, Podgorici ćetiri...

-Krediti su odobravani za projekte iz svih djelatnosti, u skladu sa planiranim regionalnim razvojem. Najviše ih je iz oblasti poljoprivrede i ribarstva, trgovine. Slijede zanatstvo i lične usluge, saobraćaj i veze, finansijske, tehničke i poslovne usluge, ugostiteljstvo i turizam, građevinarstvo, industrija i rudarstvo – objašnjava Krgović.

Edukacije i seminari

Kako većina početnika u biznisu ima strah od toga da li će uspjeti, u lokalnim biroima rada nude i nematerijlnu podršku. Postoje savjetodavne službe. Tokom ove godine, 47 nezaposlenih lica je prošlo edukacije „Pružanje elementarnih znanja iz oblasti preduzetništva”, od čega je njih 29 podnijelo zahtjev za kredit. Oni se upoznaju sa propisima, osnovama računovodstva, marketinga, registracije djelatnosti i izradom biznis plana, Zavodovim kreditima i uslovima kod drugih finansijskih institucija.

I savjetnici za samozapošljavanje, iz svih biroa rada i kancelarija, nedavno su završili seminar, obuku kako bi, u narednom periodu, još efikasnije, cjelishodnije i kvalitetnije informisali i savjetovali sva nezaposlena lica zainteresovana za bavljenje biznisom i preduzetništvom. Njih 30 unaprijedilo je preduzetnička znanja i poslovne vještine što će doprinijeti da i usluge Zavoda za zapošljavanje – budu kvalitetnije.