Vlada opozvala ambasadora u Njemačkoj

Vlada Crne Gore opozvala je danas sa dužnosti ambasadora Crne Gore u Njemačkoj.

Objavljeno: 12. 07. 2018 - 19:09

"Da se Ranko Vujačić opozove sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u SR Njemačkoj, na rezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Berlinu, zaključno sa 18. avgustom 2018. godine", navodi se u Predlogu odluke.

Vlada nije navela razlog opoziva.