Šaranović gost Ljetnje škole "EU i pravna reforma"

Generalni direktor Direktorata za međunarodnu pravnu saradnju i projekte Nikola Šaranović gostovao je juče na Ljetnjoj školi "Evropska unija i pravna reforma", koju su organizovali Centar za ustavne studije i demokratski razvoj iz Bolonje i Institut društvenih nauka iz Beograda.

Objavljeno: 14. 07. 2018 - 12:47

Govoreći na temu međunarodne podrške reformama u oblasti vladavine prava u Crnoj Gori, Šaranović je predstavio trenutno stanje u pregovorima u poglavljima 23 i 24, kao i sistem korišćenja IPA i drugih međunarodnih projekata podrške u ovoj oblasti, kako multilateralnog, tako i bilateralnog karaktera.

Šaranović je podsjetio na jedno od temeljnih načela Evropske unije, princip subsidijarnosti, prema kojem više instance ne treba da preuzimaju nižim instancama inicijativu koju one mogu realizovati svojim sredstvima i potencijalima. U tom smislu, ukazao je na potrebu maksimalnog korišćenja unutrašnjih kapaciteta, znanja i vještina, za postizanje standarda Evropske unije u oblasti vladavine prava, i njihovo jačanje za buduće izazove u procesu pregovora o članstvu.

Kao primjer kvalitetne komunikacije sa međunarodnim organizacijama, Šaranović je naveo Međunarodnu organizaciju za razvoj prava (IDLO), čiji Crna Gora ove godine postaje punopravni član, a sa kojom Ministarstvo pravde organizuje Regionalni forum o pravosudnoj saradnji, i koja sprovodi niz korisnih projekata u oblasti privrednog prava u Crnoj Gori.

Uz podršku IDLO-a, zajedno sa Centrom za studije demokratskih institucija Robert J. Arbernethy, Balkanskim programom Sir Richard i Akademskom istraživačkom mrežom TARN, organizovana je i ovogodišnja međunarodna ljetnja škola "Evropska unija i pravna reforma".

Predavači su profesori iz Holandije, Italije, Njemačke, Srbije i Ujedinjenog Kraljevstva, a Školu pohađaju studenti iz svih zemalja Zapadnog Balkana, Italije, Palestine, Sjedinih Američkih Država, Slovačke i Ukrajine.

Ovaj članak je napisan u okviru projekta "Rastimo zajedno 3 - Informacije o EU putem web portala" koji finansira Evropska unija posredstvom Delegacije EU u Crnoj Gori. Članak ne predstavlja nužno službeni stav Evropske unije.