Od kancelarije u kući do milionskih prihoda

Od skromnog početnog kapitala i kancelarije u porodičnoj kući, podgorička kompanija Veletex prešla je put do jednog od najuspješnijih preduzeća u Crnoj Gori, sa 120 zaposlenih i godišnjim prihodima većim od 10 miliona eura.

Objavljeno: 15. 07. 2018 - 20:51

Danas, firmu koju je sa suprugom Nevenkom osnovao aktuelni predsjednik Privredne komore Vlastimir Golubović, uspješno vodi njihov sin Miloš.

“U pitanju je porodično preduzeće koje se tokom 27 godina postojanja postepeno razvijalo i raslo, prateći sve relevantne promjene u zemlji i okruženju, a kojih je od tada zaista bilo mnogo”, kaže Miloš Golubović.

Početni kapital kojim je Veletex osnovan bio je, što se moglo očekivati početkom 90-ih, veoma skroman. Vlastimir i Nevenka Golubović, kao prvi zaposleni, dominantno su ulagali sopstveni rad i to sa prvom kancelarijom u porodičnoj kući.

“Oboje su prije toga imali značajno radno iskustvo na raznim pozicijama u, tada velikim, državnim firmama. Njihova odluka da počnu sopstveni biznis i svojevoljno napuste radna mjesta u državnim preduzećima u to vrijeme smatrala se veoma rizičnom i inicijalno nije naišla na odobravanje kod velikog broja prijatelja i rođaka.

Kao što se sada može vidjeti, odluka je bila ispravna i potvrđuje premisu da bez rizika nema dobitka”, navodi Golubović, dodajući da je kompanija uspjela da zadrži osnovne postulate porodičnog biznisa, iako je danas “nezamislivo veća nego što je bila početna vizija osnivača”.

 

milos-golubovic-veletex

Kapital Veletex-a na kraju prethodne fiskalne godine bio je 6.129.000 eura, a osnovnu djelatnost preduzeće obavlja kroz četiri sektora. Kako bi mogao da se razvija na pravi način Veletex je više puta sarađivao sa IRF-om, od kojeg je 2014. dobio pola miliona eura kreditnih sredstava za izgradnju Vrtnog centra Kalia u Bijelom Polju. Prošle godine IRF je finansirao i njihov posljednji veliki projekat.

“Tokom 2017. potpisali smo ugovor kojim je finansiran naš projekat kupovine i opremanja 44 hektara poljoprivrednog zemljišta u nikšićkoj Župi u vrijednosti od 750.000 eura. Ovim aranžmanom, po veoma povoljnim uslovima, započeli smo jedan od najvećih projekata u sektoru poljoprivrede u Crnoj Gori - podizanje modernog voćnjaka jabuke i trešnje”, ukazuje Golubović.

 

Razvojni planovi i investicije

Govoreći o planovima Veletex-a za naredni period, Golubović navodi da je, pored proširenja površine voćnjaka u okviru kćerke kompanije “Naše voće” koja rukovodi projektom, predviđena i izgradnja specijalizovane ULO hladnjače za skladištenje jabuke.

“Procijenjena vrijednost ove investicije je 1,5 miliona eura i trebalo bi da bude okončana do kraja 2020. godine”, precizira naš sagovornik.

U okviru matične firme, u srednjeročnom planu je proširenje logističkih i skladišnih kapaciteta, kao i nastavak širenja maloprodajne mreže Vrtnih centara Kalia.

“Važno je pomenuti i razvojne planove rizorta Ruža vjetrova, čiji je Veletex suvlasnik. Tokom prethodnih deset godina u rekonstrukciju i proširenje kapaciteta i sadržaja Ruže vjetrova uloženo je oko deset miliona eura, a usvojeni su i planovi za dalje proširenje kapaciteta”, kaže Golubović.

 

Početkom ove godine oni su u Župi posadili oko četiri hektara jabuke u sortama zlatni delišes i greni smit, a tokom naredne tri godine očekuje ih proširenje zasada na više od 30 hektara površine sa vrijednošću investicije od oko 1,5 milion eura.

“Veletex i IRF imaju uspješnu višegodišnju saradnju i to na većem broju projekata i kroz različite kreditne proizvode. Veletex je bio korisnik usluga faktoringa kod IRF-a, kao i kreditnih linija za trajna obrtna sredstva i investicije”, istakao je Golubović, koji je pozvao sve investitore da ne zaobilaze IRF u istraživanju kreditnih potreba.

Kao rezultat projekata finansiranih preko IRF-a, Veletex je zaposlio je više od 10 radnika, a taj broj će, prema riječima Golubovića, intenzivno rasti kako se projekat voćnjaka bude razvijao.

“Na današnji dan Veletex ima 120 zaposlenih u četiri osnovna sektora. Među njima je polovina sa visokom stručnom spremom, a od toga oko 40 su agronomi. Članova uže porodice je troje, a šire desetak. Broj zaposlenih još od prvih godina poslovanja ima trend rasta, a proširenje maloprodajne mreže vrtnih centara Kalia znatno doprinosi povećanju broja radnih mjesta”, zaključuje Golubović.    Bo.D.

 

irf-crna-gora