Presudili nebriga i građevinske mašine

Najmanje 10 nepokretnih spomenika kulture predloženo je za brisanje iz Registra kulturnih dobara Crne Gore. Pretposljednji korak do pečaćenja njihove sudbine napravili su još 2014. stručni timovi projekta revalorizacije, koji su zatražili brisanje uglavnom zbog toga što na terenu nijesu mogli da pronađu kulturna dobra stavljena pod zaštitu pedesetih i šezdesetih godina.

Objavljeno: 22. 07. 2018 - 07:12

Nije im pomogla čak ni memorija najstarijih mještana istraživanih područja, jer su se u većini slučajeva, zbog manjka relevantnih pisanih tragova, morali osloniti jedino na njihovo pamćenje. Za pojedina dobra zatraženo je i dodatno istraživanje, kako bi se ipak pružila mogućnost da baština bude otkrivena. Na potezu je Uprava za zaštitu kulturnih dobara, koja treba da razmotri prijedloge stručnih timova i donese eventualna rješenja o brisanju iz Registra.

Sa druge strane, mogućnost da dobra budu pronađena veoma je mala budući da su zbog nebrige, znatne građevinske devastacije prostora i oskudne dokumentacije maltene nestali određeni tragovi o civilizacijskom razvoju na ovim prostorima. Zanimljivo je da se čak devedeset posto nestalih nepokretnih dobara nalazilo na teritoriji opštine Herceg Novi.

BALŠA BEZ DVORA

Na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama Pobjeda je od Uprave zatražila elaborate o svih 16 spornih nepokretnih kulturnih dobara, budući da se ta brojka pominje i u izvještaju o rezultatima projekta revalorizacije koji je Vlada razmatrala 2014. godine. Međutim, dobili smo 11 elaborata i to za nepokretna dobra: Mogile (Igalo), Gradište, podzemna građevina (Sušćepan), Hasanov grob (Mokrine), Neznabožačko groblje (Morinj), Zidovi Balšinog dvora i bunar (Baošići), Tumulusi (Žanjice), Gomila (Babunci), Mogile (Nedajno), Velika i mala gomila (Mrkovo), Prahovac i vatra (opština Kotor) i Zemljište oko Donjeg i Gornjeg manastira (Brčeli).

U prvim izvještajima projekta revalorizacije, među nestalim nepokretnim dobrima pominjani su i Turska stražarnica, Antička mermerna stolica, Tvrđava Vrbanja, Razvaline turske tvrđave u Igalu, Razvaline turske tvrđave na Savinama, Crkva Sv. Ivana i Turski čardaci. Elaborate o ovih sedam nepokretnih dobara novinar Pobjede dobio je od svojih izvora.

Zidove Balšinog dvora i bunar, koji su pod zaštitu stavljeni 1957. godine, a u Registar upisani 1961, stručni tim okarakterisao je kao kulturnoistorijski i profani objekat, ali i arhitektonsko djelo.

- Ne postoje materijalni tragovi o postojanju kulturnog dobra, niti se bilo ko od velikog broja mještana Baošića sa kojima smo sproveli anketu sjeća ili bilo što zna o ovom kulturnom dobru. Očito da je došlo do potpune devastacije dobra i terena oko njega u periodu nakon njegovog upisa u Registar, čime je dobro potpuno izgubljeno – navodi se u zaključcima stručnog tima, u kojem su bili arhitekta Mladen Kovačević, istoričarka umjetnosti Aleksandra Simeunović, konzervator Živko Radović i apsolvent arhitekture Igor Radević.

Konstatujući da nema tragova o postojanju zidova dvora i bunara, ovaj stručni tim predložio je da se ovo kulturno dobro briše iz Registra.

(opširnije u Pobjedi)