Zanimanje zaštitar imovine i lica deficitarno na tržištu rada

Nezaposlenima, sa trećim ili četvrtim stepenom stručne spreme, Zavod omogućio besplatnu obuku u Policijskoj akademiji i Urban Protection Training Centru Montenegro

Objavljeno: 26. 07. 2018 - 12:57

Zanimanje zaštitar imovine i lica i dalje je deficitarno, traženo i cijenjeno na tržištu rada. Zavod za zapošlajvanje  prepoznao je značaj ovog zanimanja u oblasti bezbjednosti i priliku novog zapošljavanja. Zavod je nezaposlenim licima omogućio besplatnu obuku, nakon čega kandidati polažu ispit za dobijanje sertifikata.

Stručnu kvalifikaciju – zaštitar – upravo je u Policijskoj akademiji u Danilovgradu, dobilo 20 nezaposlenih. Nešto ranije završena je obuka za 55 nezaposlenih kod Organizatora obrazovanja odraslih Urban Protection Training Centar Montenegro.

Licenca

-Krajem aprila potpisali smo ugovor sa Zavodom za zapošljavanje. Prepoznali smo ih kao značajnog  partnera, s obzirom da su i oni imali sluha da prepoznaju da je zaštitar deficitarno zanimanje u oblasti bezbjednosti, a sagledali su i mogućnost da se kroz osposobljavanje omogućava nezaposlenom  da pronađe posao – kaže direktor Policijske akademije Boban Šaranović.

Inače, Policijska akademija je prva ustanova u Crnoj Gori koja ima licencu za obrazovanje odraslih, odnosno za osposobljavanje zanimanja zaštitara, gdje je od 2010. godine obuku prošlo više od 2.000 lica.

Obuka za zanimanje zaštitar traje 25 do 28 radnih dana i izuzetno je zahtjevna. Pravo da pohađaju kurs imaju osobe sa najmanje trećim ili četvrtim stepenom stručne spreme.

Osam oblasti obrađuju predavači sa Policijske akademije, ali i saradnici iz Uprave policije i drugih oblasti. Oni uče pravne aspekte, vrlo bitni su i zakoni.

-Određena ovlašćenja sui m skoro identična kao I policijska, tako da moraju da znaju, osim Zakona o zaštiti lica I imovine i Zakon o krivičnom postupku, Zakon o oružju, o javnim okupljanjima, o sprečavanju nasilja na sportskim priredbama i tome slično. Takođe, moraju da znaju fizičku i tehničku zaštitu, protivpožarnu zaštitu. Imaju obuku rukovanja naoružanjem, samoodbranu, imaju i kriminalistiku, što je opet identično sa policijskim poslovima i posljednja oblast su komunikacije, odnosno osnovi ljudskih prava i etike – objašnjava Šaranović.

Interesovanje

Po Ugovoru o programa obrazovanja za sticanje stručne kvalifikacije zaključenom između Zavoda za zapošljavanje  i Organizatora obrazovanja odraslih Urban Protection Training Centar Montenegro obuku za zanimanje zaštitara, u maju je pohađalo: 15 nezaposlenih iz Podgorice, devet iz Područne jedinice Bar, pet iz Herceg Novog, devet iz Bijelog Polja i Mojkovca,  10 iz Rožaja i 15 polaznika iz Berana.

-Potreba za licenciranim zaštitarima je sve veća, što može biti dragocjena informacija za nezaposlena lica. Vremenski interval od početka obuke do zaposlenja je relativno kratak. Praćen je sveobuhvatnom podrškom polaznika i brigom o njihovim potrebama. Ustanova daje i preporuke obučenih kandidata za konkretne poslove, tako da kontinuiranom edukacijom i praćenjem daljih rezultata pomaže polaznicima da na visokom nivou obavljaju  radne zadatke – kaže direktorica Urban Protection Training Centra Montenegro Nevenka Vuković.

Po njenim riječima stručni timovi trening centra obavljaju evaluaciju i monitoring procesa, kvaliteta i rezultata programa. Dio monitoringa je i praćenje polaznika na stručnom ispitu, pred komisijom MUP-a.

Dozvola za rad važi pet godina

Nakon pet nedjelja teorijske I praktične obuke slijedi provjera znanja. Ukoliko kandidati polože dobijaju sertifikat. Nakon sertifikata, po Zakonu o zaštiti lica i imovine i pravilnicima, ta lica su dužna da pdonesu zahtjev za dobijanje dozvole za rad u administraciji unutrašnjih poslova. Ministarstvo unutrašnjih poslova organizuje polaganje stručnog ispita. To je uslov da se dobije dozvola za rad. Kandidate ispituju komisije formirane od strane Ministarstva. Ispiti su iz svih osam oblasti i tek kada polože taj ispit oni dobiju dozvolu za rad, koja važi pet godina. Tada mogu da se zaposle na teritoriji Crne Gore. Ukoliko žele da nastave da se bave tim poslom i nakon pet godina zaštitari su dužni da podnesu zahtjev za reizdavanje dozvole, ali ne i da ponovo polažu ispit.