Javni poziv za učešće u Programu podrške razvoju zanatstva

Ministarstvo ekonomije raspisalo je danas Javni poziv za projekat finansijske podrške preduzetnicima i privrednim društvima koja obavljaju zanatsku djelatnost za učešće u Programu podrške razvoju zanatstva za 2018. godinu, koji će biti otvoren do 1. decembra 2018. godine.

Objavljeno: 27. 07. 2018 - 14:33

Kroz Program, Ministarstvo ekonomije će odobriti finansijsku pomoć zanatlijama za učešće na sajmovima i manifestacijama, kao i izradu i štampanje promotivnog materijala, a ukupan budžet opredijeljen za 2018. godinu je 30.000 eura, navodi se u saopštenju.

Iznos bespovratnih sredstava koji može biti dodijeljen zanatlijama je 50% opravdanih troškova, odnosno do 3.000 eura bez PDV-a po aplikantu za učešće na međunarodnom sajmu, dok će se iznos do 2.000 eura bez PDV-a dodjeljivati za učešće na domaćem sajmu.

Za aktivnosti koje se odnose na dizajn i štampanje promotivnog materijala, iznos bespovratnih sredstava koji može biti dodijeljen zanatlijama je 50% opravdanih troškova, odnosno do 2.000 € bez PDV-a po aplikantu.

Zanatlije mogu da konkurišu za dodjelu subvencija za realizaciju jedne od dvije ponuđene aktivnosti za koje može biti odobrena pomoć, uz obavezu da finansiraju troškove za realizaciju aktivnosti u visini od 100%, i nakon završetka aktivnosti traže povraćaj u visini do 50% opravdanih troškova, bez PDV-a. Preostalih 50% troškova treba da bude pokriveno iz sopstvenih izvora podnosioca prijave. 

Program podrške razvoju zanatstva ima za cilj da doprinese očuvanju i razvoju zanata koji se pretežno obavljaju ručnim radom, kao i koji zahtijevaju posebne zanatske vještine i umijeća, oslanjajući se na tradicionalnu kulturu, koje karakterišu prepoznatljivi proizvodi i kvalitetne usluge.

Prijavna dokumentacija za učešće u Programu, sa detaljnim informacijama o namjeni, uslovima i kriterijumima, procedurama sprovođenja Programa, može se preuzeti u Ministarstvu ekonomije, Direktorat za industriju i transformaciju (Rimski trg 46 Podgorica, III sprat, kancelarije broj 7 i 8), kao i na web stranici Ministarstva ekonomije http://www.mek.gov.me/biblioteka/oglasi .