Izmjenama Zakona o PIO se ne ukida beneficirani staž

Ministarstvo rada i socijalnog staranja obavještava javnost da ne stoje navodi Sindikata uprave i pravosuđa da se Nacrtom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ukida beneficirani staž i da će zaposleni na beneficiranim radnim mjestima u vojsci, policiji i vatrogasci ići u penziju sa 65 godina života. 

Objavljeno: 15. 08. 2018 - 13:44

"Predloženim Nacrtom zakona se, za lica koja po važećem zakonu ostvaruju pravo na starosnu penziju sa 40 godina staža osiguranja, postepeno propisuje i starosna granica od 65 godina života kao kumulativni uslov za penzionisanje (u prelaznom periodu od 2019. do 2023. godine). Tako bi u prvoj godini primjene Zakona (2019. godina) starosna granica za sticanje prava na starosnu penziju za osiguranike koji su navršili 40 godina staža osiguranja iznosila 61 godinu života i svake sljedeće kalendarske godine bi se podizala za po jednu godinu, tako da se, počev od 2023. godine, pravo na starosnu penziju stiče kumulativnim ispunjenjem uslova od 40 godina staža osiguranja i 65 godina života", saopšteno je iz Ministarstva rada i socijalnog staranja. 

Međutim, zaposlenim koji rade na beneficiranim radnim mjestima staž osiguranja se računa sa uvećanim trajanjem, sa stepenom uvećanja 12/14, 12/15, 12/16 ili 12/18, zavisno od uslova rada na radnom mjestu na kom je utvrđeno računanje staža osiguranja sa uvećanim trajanjem. Osim beneficije da im se svaka godina staža osiguranja uvećava u rasponu od dva do šest mjeseci godišnje, licima koja rade na beneficiranim radnim mjestima snižava se i propisana starosna granica za sticanje prava na starosnu penziju, zavisno od vremena provedenog na radu na tim radnim mjestima. 

Snižavanje starosne granice se vrši za po jednu godinu, i to: 
- za svakih šest godina provedenih na radnom mjestu, odnosno poslu na kome se efektivno provedenih 12 mjeseci računa u staž osiguranja kao 14 mjeseci; 
- za svakih pet godina provedenih na radnom mjestu, odnosno poslu na kome se efektivno provedenih 12 mjeseci računa u staž osiguranja kao 15 mjeseci; 
- za svake četiri godine provedene na radnom mjestu, odnosno poslu na kome se efektivno provedenih 12 mjeseci računa u staž osiguranja kao 16 mjeseci; 
- za svake tri godine provedene na radnom mjestu, odnosno poslu na kome se efektivno provedenih 12 mjeseci računa u staž osiguranja kao 18 mjeseci. 

Dakle, u odnosu na ostale osiguranike u Crnoj Gori kojima se staž osiguranja računa u efektivnom trajanju bez uvećanja, zaposleni na beneficiranim radnim mjestima imaju pravo na uvećanje staža i, uz to, na snižavanje opšte starosne granice za sticanje prava na starosnu penziju. 

Prema tome, zaposlenim u vojsci, policiji i vatrogascima će se, kao i svim drugim osiguranicima koji rade na beneficiranim radnim mjestima u bilo kojoj oblasti, bez izuzetaka, računati staž osiguranja sa uvećanim trajanjem i vršiti snižavanje starosne granice za sticanje prava na starosnu penziju, tako da će ranije od opštih osiguranika ostvarivati pravo na starosnu penziju. 

"Podsjećamo javnost da se Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (sa razlozima za donošenje i ciljevima zakona, objašnjenjem osnovnih pravnih instituta i pregledom normi koje se mijenjaju) koji je dat na javnu raspravu, nalazi na internet stranici Ministarstva rada i socijalnog staranja i zainteresovani se sami, neposredno mogu upoznati sa predloženim rješenjima", zaključuje se u saopštenju.