Disciplinski postupak protiv policajca jer se honorarno zaposlio u građevinskoj firmi

Disciplinski tužilac  MUP-a pokrenuo je disciplinski postupak protiv policijskog službenika V.M. zbog toga što se u toku 2017. godine, kada se nije nalazio na dužnosti, bez odobrenja, povremeno obavljao poslove za potrebe građevinske firme DOO „Eko gradnja“.

Objavljeno: 16. 08. 2018 - 10:12

Kako se navodi u obrazloženju, policajac V.M.  je obavljao poslove prevoza robe, čišćenja ili druge poslove za koje se ukaže potreba, pa je dana 06.12.2017. godine u 12,40 časova, kao policijski službenik, pred Sudom za prekršaje u Herceg Novom, prilikom davanja iskaza u svojstvu svjedoka tražio troškove dolaska na Sud i izgubljenu zaradu za taj dan.

„Takođe, prilikom podnošenja pisanog zahtjeva 11.12.2017. godine dostavio  je potvrdu i priložio pisanu potvrdu izdatu od strane građevinske firme DOO „Eko gradnja“ iz Herceg Novog, te mu je od strane Suda za prekršaje Budva - Odjeljenje u Herceg Novom, pravosnažnim rješenjem br. PP 147/17-2 od 12.03.2017. godine određeno da mu se isplati novčani iznos od 25 eura, čime je počinio težu povredu službene dužnosti iz člana 106 stav 1 tačka 17 Zakona o unutrašnjim poslovima,  koje tretira bavljenje poslovima koji su nespojivi sa službenom dužnošću ili bez pisanog odobrenja ministra ili lica koje on ovlasti“, zaključuje se u dokumentu .