U registar upisano pet lobista

Agencija za sprečavanje korupcije odobrila je u julu tri nova zahtjeva za izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti lobiranja, pa u registru te institucije sada ima pet registrovanih lobista.

Objavljeno: 17. 08. 2018 - 07:05
Ilustracija

Lobiranja predstavljaju nov institut u crnogorskom pravnom sistemu budući da je ta djelatnost prvi put u našoj zemlji regulisana 2011. godine, kada je i usvojen Zakon o lobiranju.

Agencija za sprečavanje korupcije je od 1. januara 2016. godine objavila dvadeset javnih poziva za prijavljivanje kandidata za polaganje ispita za obavljanje poslova lobiranja. Održano je i sedam ispita, koje je položilo 14 kandidata, od kojih sedam u toku 2018. godine. Mogućnost podnošenja zahtjeva za upis u registar lobista imaju svi kandidati kojima je Agencija izdala sertifikat o položenom ispitu za obavljanje poslova lobiranja.

Agencija za sprečavanje korupcije podsjeća da se poslovima lobiranja mogu isključivo baviti osobe koje su upisane u registar lobista, te da je obavljanje ove djelatnosti od strane neregistrovanih lobista nezakonito i podliježe prekršajnoj odgovornosti.

U cilju jačanja javne svijesti o lobiranju kao antikorupcijskom mehanizmu i prijavljivanja što većeg broja kandidata da polažu ispit za obavljanje poslova lobiranja, Agencija u kontinuitetu sprovodi informativnu antikorupcijsku kampanju na ovu temu.

Prema Zakonu o lobiranju „lobiranje je djelatnost kojom se vrši uticaj na organe zakonodavne i izvršne vlasti na državnom, odnosno lokalnom nivou, organe državne uprave, nezavisna tijela, regulatorna tijela, javne ustanove, javna preduzeća i druga pravna lica koja vrše javna ovlašćenja, odnosno djelatnosti od javnog interesa ili su u većinskom državnom vlasništvu u postupku donošenja propisa i drugih opštih akata, iz nadležnosti tih organa vlasti, radi ostvarivanja interesa naručioca lobiranja, u skladu sa zakonom“.

Djelatnost lobiranja, kako je objašnjeno u Agenciji, može da obavlja fizičko lice koje ima odobrenje za obavljanje djelatnosti lobiranja izdato u skladu sa Zakonom i privredno društvo, odnosno nevladina organizacija koji ispunjavaju uslove propisane Zakonom.

(Opširnije u današnjoj Pobjedi)