MIDAS dao očekivane rezultate

Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede Milutin Simović, sastao se danas sa delegacijom Svjetske banke koju je predvodio izvršni direktor u Odboru te institucije Frank Hemskerk. 

Objavljeno: 07. 09. 2018 - 10:00

Na sastanku se razgovaralo o napretku razvojnih projekata koje Crna Gora realizuje sa Svjetskom bankom MIDAS 1 i MIDAS 2, razmjeni ideja u okviru Vladinih napora ka smanjenju nezaposlenosti i povećanju učešća stanovništva na tržištu rada, kao i o pravcima buduće saradnje.

- Simović je upoznao direktora Hemskerka sa rezultatima koje Crna Gora postiže u realizaciji ekonomske politike i procesu fiskalne konsolidacije i naglasio značaj dobre komunikacije sa Svjetskom bankom u tim procesima. Hemskerk je izrazio zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom i izrazio spremnost Svjetske banke da definiše dalje pravce podrške ostvarivanju razvojnih ciljeva Crne Gore, u skladu sa planiranim povećanjem budžeta Svjetske banke u narednom periodu. Hemskerk je posebno naglasio da je projekat MIDAS koji se realizuje u Crnoj Gori prepoznat kao veoma uspješan i da je dao očekivane rezultate. Na bazi uspješnih iskustava projekta MIDAS 1, iskazano je međusobno povjerenje u uspješnu realizaciju novog veoma ambicioznog MIDAS 2 projekta, koji će dati novi podsticaj poljoprivrednim proizvođačima i razvoju poljoprivrede u Crnoj Gori – saopšteno je iz Ministarstva poljoprivrede.

Takođe, dogovoreno je da se intenzivira komunikacija o projektu podsticaja zapošljavanja, kao najvažnijeg socio-ekonomskog izazova koji ima najviši prioritet u Vladinoj ekonomskoj politici.