Damjanović: Regionu potrebna krupna naučno-istraživačka infrastruktura

Regionu jugoistočne Evrope neophodna je krupna naučno-istraživačka infrastruktura koja će pokrenuti naučnu izvrsnost, spriječiti odliv talenata, podstaći inovacije, mobilnost, transfer znanja, kao i ostale komplementarne tehnologije, saopštila je ministarka nauke Sanja Damjanović.

Objavljeno: 12. 09. 2018 - 18:52

 “Sve su to načini da upravo nauka poboljša društveno-ekonomske uslove i omogući mladim ljudima atraktivan ambijent u kojem žele da rade i stvaraju u svojoj zemlji”, kazala je Damjanović na međunarodnoj konferenciji o istraživačkoj infrastrukturi u Beču.

Iz Ministarstva je saopšteno da je Damjanović predstavila projekat Međunarodnog instituta za održive tehnologije na prostoru jugoistočne Evrope (SEEIIST), ocijenivši da će on, iako peti u Evropi, biti jedinstven u svijetu zato što predviđa da se 50 odsto vremena odvija istraživanje, što će privući istraživače i iz Zapadne Evrope.

Projekat predviđa realizaciju Hadronske kancer terapije sa istraživanjima u biomedicini, na renomiranoj međunarodnoj konferenciji o istraživačkoj infrastrukturi u Beču, na poziv federalnog ministra obrazovanja, nauke i istraživanja Austrije.

Uspostavljanje SEEIIST projekta, odnosno najmodernije naučne insfrastrukture, doprinosi takođe i ublažavanju tenzija i boljoj saradnji zemalja regiona, kao što se pokazalo u slučaju projekta SESAME, u Jordanu, prepoznat kao pravi primjer “nauke za mir”.

“Dodatno, projekat bi omogućio da ovaj region povrati naučnu izvrnost, koja je postojala u prošlosti i ubrzati tehnološki razvoj zemalja”, dodaje se u saopštenju.

Učesnici panela su konstatovali da jedino naučne infrastrukture pomažu u ublažavanju socijalnih razlika, pokreću internacionalna partnerstva i predstavljaju pravi način da se ulaže u ljudski kapital, znanje, što je jedan od postulata ekonomije bazirane na znanju.

“Nauka mora biti otvorena i nuditi rješenja za društvene izazove u probleme, jedan je od zaključaka sesije, što se i nalazi u osnovi politike Evropske komisije, odnosno institucija iz oblasti nauke i istraživanja, a koja je organizator ove konferencije”, zaključeno je na konferenciji.