" /> " />

Čađenović: Odbrana je pokušala da napravi scenario; Advokati: Dokaz je kontaminiran

Suđenje optuženima za pokušaj terorizma na dan parlamentarnih izbora 16. oktobra 2016. godine nastavljeno je danas u 9 sati, u podgoričkom Višem sudu.

Objavljeno: 14. 09. 2018 - 12:00

Tok suđenja:

13:41 Današnji pretres se odlaže a nastaviće se 19.09 u 9 časova.

13:35 Optužena Branka Milić rekla je "da je vještak trebalo da dokaže da je Branka Milić član kriminalne organizacije". "Ja ne znam na koje okolnosti je vršeno ovo vještačenje", rekla je ona. 

13:23 Advokat Đorđe Bulatović kazao je da je izvještaj paušalan, nezakonit, netačan i suprotan načelu. ''Lica koja se pominju optužnicom se ne pominju u izvještaju niti jednom riječju. Opet se vidi da se svjedok saradnik bavi potpuno drugim radnjama i vodi nekakve potpuno druge komunikacije ali ništa od toga nije usko vezano za ovaj postupak'', kazao je on.

13:15 ''Malo je falilo da u postupku ostanemo uskraćeni za neke zanimljive detalje'', dodao je advokat Nikola Medojević.

13:09 Jovanović je kazao da izvještaj o informaciono-tehničkom vještačenju nije potpisao načelnik forenzičkog centra Zoran Tomičić već da ga je neko potpisao umjesto njega.

"Moglo bi se reći da je izvještaj potpisao doktor Aleksandar Jovanović.Radi se o iuvještaju organa policije", kazao je on.

12:58 Suđenje se nastavlja. Primjedbe iznosi advokat Miroje Jovanović.

12:25 Sud je odredio novu pauzu, nastavlja se za 20 minuta.

12:20 Radosavljević je rekao da nije zadovoljan odgovorima Lakića, jer lice koje pretenduje da bude vještak upućuje na proizvođača telefona.

12:07 Radosavljević je dodao da se iz izvještaja može vidjeti da su Sinđelić i Velimirović u toku jednog dana sa više brojeva ostvarili komunikaciju što, prema njegovim riječima, ukazuje na ''tajnost konspiracije''. ''To sam i više puta ranije pominjao da su oni jedno drugog htjeli da ubace u klopku'', dodao je Raodsavljević.

12:00 Radosavljević je dodao da bez obzira na fabrička podešavanja jasno je zaključiti da je telefon 16.11.2016. godione uključivan, što je vještak i potvrdio na samom kraju ispitivanja. ''To je datum kada telefon još uvijek nije predat forenzičkom centru. Bio je u sopecijalnom policijskom odjeljenju ili gdje god već, ali je telefon bio uključivan. Što je veoma značajno jer je neko imao nedozvoljen kontakt sa ovim telefonom uključujući ga. Ovo znači da je dokaz u potpunosti kontaminiran i trebala bi da se podnese krivična prijava protiv tog lica koji ga je uključivao'', dodao je Radosavljević.

11:54 Advokat Radosavljević je kazao da je vještak Lakić možda vrhunski stručnjak ali ne u ovom izvještaju, te da je izvještaj sastavljen kao - običan policijski.

11:43 Odbrana smatra da je nedozvoljeno da tužilac Čađenović zaključuje šta je svrha komunikacije SMS porukama. Odbrana dalje smatra da ako bi pretpostavka bila tačna da određeni broj pripada Bogićeviću, da je ta komunikacija potpuno normalna jer je primarna djelatnost svjedoka saradnika bila trgovina majicama.

11:36 ''Primjećujem da su iz izvještaja mobilnih telefona marke CAT i Nokia dobijeni istiniti i tačni podaci u vidu komunikacija koje je svjedok saradnik imao. Sa telefona CAT je ostvarena komunikacija Velimirović Mirka i Sinđelić Saše u vidu SMS poruka i usmene komunikacije odnosno razgovora a evidentirani su i pozivi koji nisu ostvareni između ovih lica. Ukupno je ostvareno 15 poziva u ovom periodu a prva je bila 11.10.2016 godine odnosno prije dolaska Velimirović Mirka u Crnu Goru. Komunikacija između ova dva lica je učestala do 16.10.2016. godine. Evidentirane su i servisne poruke operatera iz Srbije što uznačuje da je bilo još 15 pokušaja uspostavljanja komunikacije Sinđelića i Velimirovića. Takođe primjećujem da je 16.10. Sinđelić primio poruku sadržine ''jesi li znao da B ide u Crnu Goru''. U odnosu na podatke dobijene na pretresu mobilnog telefona marke Nokia većina poruka se odnosi na kupovinu i prodaju stvari. Takođe u ovom telefonu se nalaze i dva kontatka ruskih mobilnih operatera koji su upisani u imeniku kao Internet i 0 za poziv. Komunikacija sa ovim brojevima je ostvarena 2015. godine pa primjećujem da je imao komunikaciju i ranije što je u skladu sa iskazom. Vezano za kontakte sa licem koje je upisano kao krivi 5 ne postoji niti jedna činjenica koja bi ukazala da to lice ima veze sa ovim događajem te da je komunikacija između ta dva broja jednaka bilo kojoj drugoj komunikaciji sa ovog telefona. Takođe bilo je poruka koje simbolišu uobičajene aktivnosti svjedoka saradnika. Primjećujem da je odbrana ukazala na SMS poruku koja se ne može vezati za bilo koju komunikaciju jer nema vremensku odrednicu slanja pa smatram da je odbrana htjela da kreira scenario koji ne postoji. Te poruke se mogu odnositi na bilo koju komunikaciju koju je svjedok imao jer predstavljaju odgovore u jednoj riječi koje se ne mogu vezati sa bilo kojom porukom. Odgovori vještaka Lakića su jasni i nedvosmisleni'', kazao je specijalni tužilac Saša Čađenović.

11:24 Sud je pozvao stranke da se izjasne o izvještaju vještaka.

11:23 Sudsko vijeće je odbilo predlog Jovanovića o iznošenju telefona i ponovnog paljenja.

11:22 Da li u izuzetim podacima postoji bilo koji tehnički trag da je došlo do mijenjanja sadržine telefona - ne postoji Vještak Lakić je odgovarajući na pitanje suda odgovorio da ne postoji bilo kakav tehnički trag da je došlo do mijenjanja asdržine telefona.

Sutkinja Mugoša je pitala, da li iz izuzetih podataka postoji bilo šta što je registrovano osim ovog šta ste rekli da nakon uključenja telefona 14.11.2016. nije vršena bilo kakva radnja. ''Nije bilo radnji samo jedna SMS poruka'', odgovorio je Lakić.

Sutkinja je pitala da je vršena bilo kakva radnja na tom telefonu, da li bi ostao trag koji bi bio vidljiv za vas?

''Da, da je bilo promjena ti tragovi bi bili prikazani. Da napomenem, ovim telefonima je nemoguće mijenjati stvari kao što je mogućnost kod pametnih telefona, to može raditi samo proizvođač'', kazao je Lakić.

11:20 Suđenje se nastavlja

10:30 Nakon pitanja optuženog Čađenovića sudsko vijeće se konsultovalo, tokom čega je snimak u sudnici prekinut tako da još uvijek nije poznato da li je u pitanju pauza.

10:25 Optuženi Mihailo Čađenović pita vještaka da li je neko koristio telefon prije njega. 

"Mogu samo da kažem da je bio uključen", odgovara vještak.

10:15 Lakić je kazao da za više ovih pitanja ima isti odgovor: ''To su sistemski fajlovi kojima se ne može pristupiti, potrebno je da pristupim fajlovima da bih mogao da ih komentarišem. Za takav komentar potrebno je da se obratite proizvođaču da se vidi šta ti fajlovi njima znače'', kazao je Lakić.

10:05 Lakić je odgovarajući na dalja pitanja kazao da fajlovi od 28. jula su prazni i nema podataka u njima. U CAM registry ima podataka i zato je moguće odraditi analizu.

9:55 Jovanović pitam kako vještak komentariše da softver generiše različite podatke, ako je tačno da ništa nije mijenjano

"Mora se ući u podatak, da bi se vidjelo šta on sadrži. Sistemski fajlovi su zaštićeni, u njih se ne može ući. Morao bi da otvorim oba fajla da vidim šta sadrže...", odgovara vještak.

9:46 Jovanović je kazao da se čitajući engleski jasno vidi da je fajl ''created'' (što znači kreiran) jednog datuma a, ''modified'' (modifikovan) drugog datuma. Kako je to moguće - pita Jovanović?

''Ovo je cijela oblast u informatici. Ukoliko imate jedan fajl i kreirate ga na današnji datum 14.09.2018. u tom trenutku kreiranja taj fajl će biti upisano da je i kreiran i modifikovan. Ako taj fajl iskopirate na drugoj lokaciji posle 10 dana, na toj drugoj lokaciji taj fajl će biti kreiran 24.09.2018. godine a modifikacija će ostati onaj dan koji je bio na prvom fajlu 14.09.2018. i dolazimo do nelogičnog podatka. Ne ide klasični prevod sa jezika nego je ovo programerski jezik'', kazao je Lakić.

9:43 Advokat ponovo ukazuje na fajlove sa različitim datumom na šta Lakić ponavlja:

''Prilikom uključivanja telefona Nokia C101 i rada kreira se fajl camregistry.csv, kreira se fajl status.txt i fajl recovery state.txt a drugi fajlovi se ne kreiraju. Postoji još fajlova u tom folderu ali sistem im ne pristupa. To je isti odgovor kao na prethodna tri pitanja. To su sistemski fajlovi kreirani od strane proizvođača i nalaze se u hidden folderu kojima sistem jednostavno ne pristupa'', odgovara Lakić.

9:38 Advokat Jovanović ukazuje na izvještaj i govori da postoje brojni fajlovi sa različitim datumima među kojima je i status txt 14.11.2016. godine pa ispod njega imamo istu vrstu fajla 01.01.2011. a modified 01.01.2011. - Da li su to iste ekstenzije i kako je moguće da su nastali 2011. godine ako telefon fabrički podešava datum na 16.11.2014. godine.

''To su neki sistemski fajlovi koje kreator progama generiše i stoji taj datum iz 01.01.2011. godine. Ponavljam to nisu korisnički već sistemski fajlovi'', kazao je Lakić.

9:22 Branilac Jovanović predlaže da se donese taj aparat i da se uključi pred Lakićem kako bi se provjerilo koje vrijeme sada stoji i kako bi se odbrana mogla izjasniti u vezi datuma 14.11.2016. godine. ''Prilikom isključenja i pražnjenja baterije telefona vrijeme na telefonu će biti datum kada je isključen telefon i vrijeme 10:00:00'', kazao je Lakić. On je dodao da se to ponavljanje datuma dešava jer je tako fabrički podešen telefon.

9:21 Lakić je odgovarajući na dodatna pitanja kazao da ko generiše vrijeme aparat ili mreža zavisi od podešavanja na telefonu. 

9:20 Na pitanje odbrane zašto pored broja 1234 stoji "Cika Dragan" Lakić odgovara:

''Zato što se broj iz imenika Cika Dragan završava sa 1234 i poklapa se sa sistemskim brojem što je dovelo do povlačenja tih podataka od strane programa prilikom ekstrakcije. Poruka nije poslata od kontakta Cika Dragan već od sistemskog broja 1234", rekao je vještak Lakić. 

9:16 Odbrana je pitala da li nedostatak poziva u periodu od tri mjeseca može značiti da se telefon nije koristio u tom periodu.

''Postoje komunikacije dana 22.12.2014. i 20.03.2015. a između tog perioda nema registrovanih komunikacija. Na osnovu toga se može zaključiti da komunikacije nisu bile u tom periodu ali ne i da se telefon nije koristio ta tri mjeseca'', kazao je Lakić.

9:14 Odbrana je pitala da li nemogućnost pristupanja Binary fajlovima znači da ekstrakcija nije uspješno završena, vještak kaže da to nije slučaj.

''Radi se o sistemskim podacima kojima korisnik ne može pristupiti. to su fabrički fajlovi i uređaj XY im ne može pristupiti. Ekstrakcija je uspješno izvršena'', kazao je Lakić.

9:12 Vještak je dodao da kontakti koji su memorisani u SIM kartici se prikazuju u izvještaju za tu karticu a ne u izvještaju telefona. Lakić je takođe naveo da su u izvještaju priokazana dva imena za isti broj jer je broj memorisan dva puta.

9:11 Na pitanje odbrane zašto neki pozivi nemaju dužinu trajanja, Lakić odgovara: Korisnik koji je koristio telefon jeste pozivan korisnika prikazanog broja ali do te komunikacije vjerovatno nije došlo. Detaljno bih se mogao izjasniti ako bih posjedovao listing.

9:10 Na pitanje odbrane zašto neke poruke nemaju vrijeme slanja, Lakić govori: Nije u pitanju nekoliko navedenih poruka već sve poslate poruke. Poslate poruke nemaju vrijeme jer ovaj model telefona ne posjeduje podatke za vrijeme poslatih poruka. Kako ne postoje ti podaci nemoguće je napraviti hronologiju prepiski

9:09 Lakić je dodao da Softver izvlači kompletne podatke kako se nalaze u memoriji telefona. Proces je završen uspješno što je i priakzano u izvještaju.

9:08 ''Vrijeme u trenutku eksportovanja podataka je 31.08.2018 godine oko 9 časova. U tom trenutku sistemsko vrijeme je bilo 14.11.2016. godine oko 11 časova. Analizom fajlova se vidi da su isti nastali: recovery fajl 14.11.2016 oko 10 časova, status 14.11.2016. godine u 10:04. i fajl cam registry 14.11.2016. u 10.04. Jasno se vidi da su svi fajlovi nastali u trenutku rada prilikom esktrakcije podataka. Daljom analizom utvrđeno je da status i recovery ne sadrže nikakve podatke'', kazao je Lakić.

9:05 Pred sudom je duski vještak koji odgovara na pitanja odbrane.

9:03 Predsjedavajuća sutkinja Suzana Mugoša konstatovala je prisustvo zastupnika optužnice, te optuženih i njihovih advokata. Ročištu ne prisustvuju Mandić Andrija i Knežević Milan koji su udaljeni do kraja dokaznog postupka.

Na današnjem pretresu će vještak Marko Lakić odgovoriti na juče postavljena pitanja, a očekuje se i da će odbrana pripremiti primjedbe.

Suđenje za pokušaj terorizma juče je nastavljeno saslušanjem vještaka Lakića koji je napisao izvještaj o vještačenju mobilnih telefona koji su bili u vlasništvu svjedoka saradnika Aleksandra Saše Sinđelića.

Osim vještačenja ovih telefona, Lakić je „obradio“ još 29 mobilna telefona i jedan lap top.

- Otvoreni su svi fajlovi koji sadrže riječ deleted. Svaki od tih fajlova je potpuno prazan i u njima ne postoje podaci na osnovu kojih bi se mogao izvesti neki zaključak. O samom nazivu fajla se ne može izvesti zaključak – kazao je Lakić.

On je odgovarajući na ranije postavljeno pitanje odbrane kazao da se ne može izjasniti zašto na istom telefonu nije zabilježena lista poziva prije 30. septembra 2016. godine.

- Ne bih mogao da se izjasnim zašto nema liste poziva prije 30. septembra 2016. godine. To može značiti da je lista poziva izbrisana ili da se telefon prije tog datuma nije koristio. Možemo samo govoriti o tome šta je moglo biti, a ne o tačnim podacima i zaključcima jer o tome nema nikakvih podataka – pojasnio je Lakić.

Nezadovoljna odgovorima, odbrana okrivljenih je ukazala da u eksel tabeli postoje razni podaci koji u svom nazivu imaju riječ ,,deleted“ i da oni možda imaju veze sa fajlovima koji u svom imenu imaju istu riječ.

Advokatu Miroju Jovanoviću nije bilo logično da vještak Lakić tvrdi da nema podataka da su neki fajlovi brisani iako u njihovim nazivima stoji riječ ,,deleted“.

On je podsjetio da je obaveza vještaka da radi po pravilima struke i nauke, ali i logike, koja ne podrazumjeva ono što je Lakić ponudio na jučerašnjem suđenju.