Krivična prijava protiv SPC zbog uništavanja kulturnog blaga na Prevlaci

Crnogorski pokret je podnio krivičnu prijavu protiv Mitropolije crnogorsko-primorske Srpske pravoslavne crkve, zbog krivičnoga djela uništenja kulturnoga dobra iz čl. 253a Krivičnoga zakonika Crne Gore, a u vezi s članovima 2, 6, 9 Zakona o zaštiti kulutrnih dobara, Sl. br.49/10.

Objavljeno: 14. 09. 2018 - 09:53

Krivična prijava je uslijedila nakon serije tekstova Portala Analitika u kojima se navodi da SPC nelegalno izvodi radove na Prevlaci i devastira kulturno blago.

"Srpska pravoslavna crkva - Mitorpolija crnogorsko-primorska, namjerno devastira zaštićeni arheološki lokalitet, manastirski kompleks sa crkvom Svetog Arhanđela Mihaila i crkvom Svete Trojice na prevlaci kod Tivrta, kulturno dobro, koje je kao takvo upisano u registar spomenika kulture. Taj lokalitet je materijalno śedočanstvo iz vremena Dukljanke kraljevine, i predstavlja crnogorsku nacionalnu vrijednost nulte kategorije. Namjera Srpske crkve je da uništi najstarije tragove crnogorske prošlosti i istovremeno, nadgradnjom novoga manastira, śedišta budućega bokokotorskoga episkopa Beogradske patrijaršije, reinterpretira ga kao srpski spomenik kulture. Radovi se izvode bez odobrenja nadležnih službi za zaštite kulturne baštine", kaže se u saopštenju Crnogorskog pokreta.

Šta kaže zakon: Zakonom o zaštiti kulturnih dobara sl. list Crne Gore", br. 49/10 od 13.08.2010, članom 2, stavovi 1 i 2, propisano je da je kulturno dobro svako nepokretno, pokretno i nematerijalno dobro za koje je, u skladu sa ovim zakonom, utvrđeno da je od trajnog istorijskog, umjetničkog, naučnog, arheološkog, arhitektonskog, antropološkog, tehničkog ili drugog društvenog značaja koje može biti u državnoj ili privatnoj svojini, što je slučaj s ovim arheološkim lokalitetom na Prevlaci kod Tivta.

cpokokoČlanom 6, stavovi 1 i 2, Crna Gora je obavezana da obezbjeđuje zaštitu i očuvanje svih kulturnih dobara koja se nalaze na njenoj teritoriji, uključujući unutrašnje vode i teritorijalno more. A vlasnici i držaoci kulturnih dobara, uključujući i vjerske zajednice, dužni su da čuvaju, poštuju, održavaju i pravilno koriste kulturna dobra koja pośeduju ili koriste, uključujući i navedeno kulturno dobro. Članom 9, stavovi 1 i 2, propisano je da niko nema pravo da vrši bilo koju radnju kojom se može prouzrokovati šteta na kulturnom dobru, i nema pravo da ošteti, uništi ili prisvoji kulturno dobro, na način kako to u ovom slučaju radi Srpska pravoslavna crkva. Dok je Krivičnim zakonom Crne Gore, članom 253a, zaprijećeno počiniocu oštećenja i uništenja kulturnoga dobra kaznom zatvora od jedne do osam godina.

Ova kaznena djela, kako navodi Crnogorski pokret, Srpska pravoslavna crkva ne čine prvi put, već u kontinuitetu, s krajnje zadnjim namjerama, promjene identiteta prostora i brisanja tragova crnogorske prošlosti. Zato predlažemo da ovo tužilaštvo pokrene postupak protiv Srpske pravoslavne crkve - Mitropolije crnogorsko-primorske, zbog devastacije, zaštićenoga arheološkoga lokaliteta na Prevlaci kod Tivta, prvorazrednoga nacionalnoga spomenika kulture, i odredi joj kaznu koja odgovara težini djela.

Crnogorski pokret je podnio već nekoliko prijava zbog nezakonitog ponašanja Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori.

"Smatramo da je za sve naše prijave državno tužilaštvo bilo u obavezi da pokrene postupke po službenoj dužnosti, jer je njihova prevashodna uloga zaštita zakonitosti, bez obzira o kome se radi. Pravda mora biti neselektivna uz strogo poštovanje zakona Crne Gore. I u tome ne smije biti ni arbitrtarnosti niti bilo kakvih kalkulacija, uključujući političke. Očekujemo da se tužilaštvo oglasi povodom svih naših podnijetih krivičnih prijava, kako bismo upoznali javnost sa sudbinom naših podnijetih osnovanih tužbi", zaključuje se u saopštenju.