Nova vlasnička struktura akcionara EPCG

Danas je završen postupak kupovine 13.052.876 akcija od A2A po Odluci Skupštine akcionara EPCG od 20.08.2018. godine, saznaje Portal Analitika iz energetske državne kompanije.

Objavljeno: 14. 09. 2018 - 16:16

Transkacija je obavljena za ukupan iznos od 51.657.280,45 eura odnosno 3,95754012 eura po jednoj akciji.

Istovremeno, izvršeno je i njihovo saldiranje u CDA.

„Od danas EPCG sa sopstvenim akcijama čini 9,9800% ukupnog kompanijskog kapitala a A2A 18,6539%“, kazao nam je izvor.

Posrednici za transakciju su bili Erste banka za A2a i Hipotekarna banka za EPCG- izabrana po pozivu za dostavljanje ponuda.

U prilogu je nova Struktura akcionara EPCG na dan 14.09.2018 godine.

epcg