Novom generalnom direktoru biće niža plata

  Osnovna plata generalnog direktora Radio Televizije Crne Gore ubuduće će biti oko 1.500 eura, umjesto dosadašnjih 2.000 eura - jednoglasno je odlučio Savjet Javnog servisa – saznaje Pobjeda.

Objavljeno: 22. 09. 2018 - 07:55

Ova odluka donešena je na elektronskoj sjednici prije tri dana, kada je izmjenom i dopunom pravilnika o dijelu zarade po osnovu ostvarenih rezultatata u radu u JP Radio i Televizija Crne Gore, riješeno da umjesto četiri prosječne neto zarade od 500 eura u toj medijskoj kući, generalni direktor prima tri.

Na sjednici Savjeta Javnog servisa održanoj u junu, polemisalo se o zaradi v.d. generalnog direktora Božidara Šundića koja je za oko 500 eura bila veća od one koju je primala Andrijana Kadija.

Predsjednik Savjeta RTCG Ivan Jovetić tada je pojasnio da se Kadija odrekla četrvrtog obračunskog dijela plate i rekao da je „zarada generalnog direktora visoka i da je možda u narednom periodu i treba sniziti.“

Ta je ideja sada je sporovedna u djelo, pa je Savjet promijenio samo član 15, u kome piše da „ g e n e ra l n o m d i re k t o r u RTCG, pored osnovne zarade koja se obračunava prema koeficijentu utvrđenom Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji RTCG, pripada i uvećanje zarade po osnovu ostvarenih rezultata u radu, najviše do iznosa od tri prosječne neto zarade u RTCG“.

Opširnije u Pobjedi

Ko će osvojiti finale Lige šampiona?