Predložena rješenja ne ugrožavaju nezavisnost državnih agencija i regulatora

Predložena rješenja u predlogu Zakona o državnoj upravi koja se odnose na položaj državnih agencija/regulatora ni na koji način ne ugrožavaju njihovu nezavisnost. Sve agencije, uključujući i Agenciju za elektronske medije (AEM) smo posmatrali na nivou principa i primjenjući najbolje evropske prakse koje smo prethodno definisali i usaglasili u saradnji sa Evropskom komisijom i SIGMA-om - reaguju iz Ministarstva javne uprave na ocjene Centra za građansko obrazovanje.

Objavljeno: 22. 09. 2018 - 19:08

''EU ne traži odgovornost agencija (regulatora) Parlamentu. Naprotiv, Principi javne uprave iz 2017. godine kojima je SIGMA za potrebe ocjenjivanja stanja u državama kandidatima utvrdila standarde dobre javne uprave, definišu odgovornost prema Parlamentu samo kao izuzetak. Takođe, predložena rješenja obezbjeđuju agencijama pravnu, finansijsku, organizacionu, stručnu i kadrovsku samostalnost kao što jekod regulatora u oblasti medija u zemljama EU (Švedska, Danska, Estonija)'', navodi se u saopštenju MJU.

Kako dodaju cilj novih rješenja je da se u sistem državne uprave, pored ministarstava i organa uprave, po prvi put uvedu državne agencije i fondovi, koji su u funkcionalnom smislu dio sistema državne uprave. 

''Sve ovo treba da doprinese da se uspostavi pravni okvir za jasnu organizaciju i tipologiju organa čime će se ispuniti jedan od strateških ciljeva reforme javne uprave utvrđen Strategijom reforme javne uprave do 2020. godine. Cilj novih zakonskih rješenja je da se stvore uslovi za reorganizaciju državne uprave, unaprijedi organizaciona struktura i sistem državne uprave u skladu sa evropskim standardima. Predložena zakonska rješenja treba da doprinesu stvaranju moderne, racionalne i efikasne javne uprave i  smanjenju troškova javne uprave'', zaključuje se u saopštenju.

Ko će osvojiti finale Lige šampiona?