Goran Šćepanović podnio ostavku

Vlada Crne Gore konstatovala je u četvrtak da  je Goranu Šćepanoviću, generalnom direktoru Direktorata za multilateralnu i regionalnu trgovinsku saradnju i ekonomske odnose sa inostranstvom u Ministarstvu ekonomije, prestao mandat, na lični zahtjev. Kako je navedeno u obrazloženju, Šćepanović je podnio ostavku.

Objavljeno: 24. 09. 2018 - 10:50

Ministarka ekonomije, na osnovu člana 60 stav 1 Zakona o državnim službenicima i namještenicima, podnijela je Vladi Crne Gore predlog da se Goran Šćepanović, dipl. ekonomista, generalni direktor Direktorata za multilateralnu i regionalnu trgovinsku saradnju i ekonomske odnose sa inostranstvom u Ministarstvu ekonomije, razriješi dužnosti na lični zahtjev.

U obrazloženju predloga, između ostalog, navela je da je Goran Šćepanović podnio ostavku br. 602-349/2018-1 od 13.09. 2018. godine, iz ličnih razloga, na mjesto generalnog direktora navedenog direktorata, pa podnosi predlog da se imenovani razriješi navedene dužnosti.

Komisija za kadrovska i administrativna pitanja, kao stalno radno tijelo Vlade nadležno za pitanja predlaganja imenovanja, postavljenja i razrješenja iz nadležnosti Vlade, razmotrila je predlog ministarke ekonomije i, imajući u vidu zakonsku odredbu da imenovanom, odnosno postavljenom licu prestaje mandat, na lični zahtjev, kao i činjenicu da je Goran Šćepanović podnio ostavku na navedenu dužnost, zbog daljeg radnog angažovanja u Misiji Crne Gore u Ženevi, podnijela Vladi predlog da Goranu Šćepanoviću, generalnom direktoru Direktorata za multilateralnu i regionalnu trgovinsku saradnju i ekonomske odnose sa inostranstvom u Ministarstvu ekonomije, prestane mandat, na lični zahtjev.

“Vlada Crne Gore je razmotrila i prihvatila predlog rješenja Komisije za kadrovska i administrativna pitanja i na osnovu člana 22 Uredbe o Vladi Crne Gore, a u vezi sa članom 60 stav 1 alineja 2 Zakona o državnim službenicima i namještenicima, donijela rješenje o prestanku mandate Gorana Šćepanovića, na lični zahtjev”, zaključuje se u Rješenju.