Filip Aleksić v.d. Glavnog gradskog arhitekte u PG

Gradonačelnik Podgorice dr Ivan Vuković imenovao je diplomiranog inženjera arhitekture Filipa Aleksića za vršioca dužnosti Glavnog gradskog arhitekte.

Objavljeno: 25. 09. 2018 - 13:43

Aleksić je rođen 20. avgusta 1984. godine u Podgorici. Studije arhitekture završio 2008. godine na Arhitektonskom fakultetu u Podgorici. Diplomski rad na projektovanju i djelimičnoj rekonstrukciji Gradskog pozorišta u Podgorici, kod mentora Aleksandra Radojevića i Nikole Drakića odbranio sa najvećom ocjenom 10 (deset).

Na fakultetu je od 2009. do 2015. godine angažovan kao honorarni saradnik u nastavi. Tokom i nakon studija je sarađivao na mnogobrojnim projektima sa eminentnim arhitektonskim biroima, kako u Crnoj Gori, tako i šire.

Od 2008 do 2011. zaposlen u birou Inkoplan, kod arhitekte Nikole Drakića, gdje je učestvovao kako u izradi velikog broja planskih dokumenata, tako i na izradi projektne dokumentacije. U Inkoplanu je bio u timu planera koji je u tom periodu izradio više od 10 urbanističkih planova za centar Podgorice (UP Kvart A,B,C,D,E,F,N,O,P,S,T).

Od februara 2011. godine zaposlen kao sekretar Sekretarijata za planiranje i uređenje prostora i zaštitu životne sredine Prijestonice Cetinje. Kao sekretar, nakon višedecenijske stagnacije planske regulative, donosi veliki broj planskih dokumenata i raspisuje konkurse za kompletnu teritoriju Prijestonice. Učestvuje na realizaciji velikog broja kapitalnih projekata (Dvorski Trg, Gradska tržnica, rekonstrukcije poslanstava itd.)

U tom periodu bio je organizator raznih projekata i radionica (Vrtijeljka 2012, ASK u Cetinju), kao i član radnih timova na projektima na Cetinju, te nadzorni organ na izvođenjima objekata. Bio je i član radnog tima za projekat MACCOC (Marina Abramovic Community Center Obod Cetinje, u saradnji sa projektnim studiom OMA – Rem Koolhaas), kao i jedan od koordinatora projekta Beautiful Cetinje, koji je rađen u saradnji sa UNDP-em.

Od decembra 2013. godine osniva arhitektonski biro Studio FAADU, studio za arhitekturu, urbanizam i dizajn. Kao vodeći i odgovorni projektant i planer rukovodio je izradom velikog broja projekata.

Za predsjednika Saveza arhitekata Crne Gore izabran 2017. godine, i već do sada je učestvovao na više konferencija, te uspješno potpisao protokole o regionalnim saradnjama. Tokom ove godine očekuje se i pristupanje SACG međunarodnom savezu arhitekata UIA.

U Savezu radi sa timom na projektu velikom i značajnom, kako za Glavni grad, tako i za kulturu Crne Gore –  KOLEKTOR.

Ko će osvojiti finale Lige šampiona?